Nemocenské pojištění OSVČ 2021

Nemocenské pojištění je dobrovolné

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. Pokud je chceme, musíme se k němu předem přihlásit. Pokud je zapomeneme včas zaplatit, tak nám zanikne a musíme se k němu znovu přihlásit.

Přihláška k nemocenskému pojištění

Viz eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-dnposvc. Vpravo nahoře je tlačítko "Přihlásit".

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 2020

Minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost v roce 2020 je 126 Kč měsíčně.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 2021

Minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost v roce 2021 je 147 Kč měsíčně.

Výše nemocenského pojištění, sazba

Když už se rozhodneme platit si nemocenské pojištění, výše pojistného vyplývá z našeho Přehledu příjmů pro sociální pojištění za předešlý rok, nemůže však být nižší než minimální pojistné (viz výše). V rámci určitých mezí se můžeme rozhodnout, v jaké výši je chceme mít, vyměřovací základ si měsíčně volíme sami svojí platbou - většinou použijeme stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění. Sazba pro nemocenské pojištění je 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. Blíže viz Maximální měsíční základ pro nemocenské pojištění v §5b odst. 3 zákona 589/92.

Nemocenské pojištění můžeme mít i tehdy, je-li naše samostatná výdělečná činnost vedlejší. V takovém případě je náš maximální měsíční základ roven minimálnímu, platíme tedy minimální měsíční pojistné (viz výše). Pokud bychom zaplatili víc, tak se k částce nad minimální pojistné při výpočtu nemocenské nebude přihlížet a přeplatek na uhrazeném pojistném bude vyčíslen po podání Přehledu.

Platby na nemocenské pojištění

Platíme měsíčně přímo pojistné, ne zálohy. Neplatíme je se sociálním pojištěním, ale na zvláštní účet (sdělí OSSZ), variabilní symbol je naše rodné číslo.

Platíme za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy jsme měli celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.

Splatnost nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění je splatné v průběhu měsíce, na které je pojistné placeno - dnem platby je až den, kdy je platba připsána na správný účet. Bez sankce můžeme pojistné doplatit i v průběhu následujícího měsíce.

Když nezaplatíme, znovu se přihlásíme

Pokud zaplatíme ještě později než do konce následujícího měsíce, nebo nezaplatíme vůbec, musíme se k nemocenskému pojištění znovu přihlásit, viz výše.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt