logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění je dobrovolné - Přihláška k nemocenskému pojištění - Minimální nemocenské pojištění - Výše nemocenského pojištění, sazba - Nemocenské pojištění při vedlejší činnosti - Platby na nemocenské pojištění - Splatnost nemocenského pojištění - Když nezaplatíme, znovu se přihlásíme -

Nemocenské pojištění je dobrovolné

Nemocenské pojištění pro OSVČ je dobrovolné. Pokud je chceme, musíme se k němu předem přihlásit. Pokud je zapomeneme včas zaplatit, tak nám zanikne a musíme se k němu znovu přihlásit.

Přihláška k nemocenskému pojištění

Viz eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-dnposvc. Online, nebo stáhneme formulář.

Minimální nemocenské pojištění

V roce 2023 je minimální částka 168 Kč měsíčně. Pokud nám v posledním Přehledu příjmů vyšla vyšší částka, musíme platit tu vyšší částku.  

Výše nemocenského pojištění, sazba

Když už se rozhodneme platit si nemocenské pojištění, výše pojistného vyplývá z našeho Přehledu příjmů pro sociální pojištění za předešlý rok, nemůže však být nižší než minimální pojistné (viz výše).

V rámci určitých mezí se můžeme rozhodnout, v jaké výši je chceme mít, vyměřovací základ si měsíčně volíme sami svojí platbou - většinou použijeme stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění. Sazba pro nemocenské pojištění je 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. Blíže viz Maximální měsíční základ pro nemocenské pojištění v §5b odst. 3 zákona 589/92. 

Nemocenské pojištění při vedlejší činnosti

Nemocenské pojištění můžeme mít i tehdy, je-li naše samostatná výdělečná činnost vedlejší. V takovém případě je náš maximální měsíční základ roven minimálnímu, platíme tedy minimální měsíční pojistné (viz výše). Pokud bychom zaplatili víc, tak se k částce nad minimální pojistné při výpočtu nemocenské nebude přihlížet a přeplatek na uhrazeném pojistném bude vyčíslen po podání Přehledu.

Platby na nemocenské pojištění

Platíme měsíčně přímo pojistné, ne zálohy. Neplatíme je se sociálním pojištěním, ale na zvláštní účet (sdělí OSSZ), variabilní symbol je naše rodné číslo.

Platíme za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy jsme měli celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.

Splatnost nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění je splatné v průběhu měsíce, na které je pojistné placeno - dnem platby je až den, kdy je platba připsána na správný účet. Bez sankce můžeme pojistné doplatit i v průběhu následujícího měsíce.

Když nezaplatíme, znovu se přihlásíme

Pokud zaplatíme ještě později než do konce následujícího měsíce nebo nezaplatíme vůbec, musíme se k nemocenskému pojištění znovu přihlásit, viz výše.

Reklama

reklama