logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Obrat pro registraci k DPH

Obrat 2 miliony Kč - Změny od roku 2025 - Co patří do obratu - Co nepatří do obratu - Odkdy plátcem DPH - Zákon -

Obrat 2 miliony Kč

Plátcem DPH se staneme, pokud náš obrat za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců dosáhne 2 milionů Kč. Obrat musíme tedy sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně. 

Změny od roku 2025

Od roku 2025 má být změna, překročení obratu se patrně bude posuzovat za období od 1.1. do 31.12. A plátcem se má pak člověk stát od ledna následujícho roku, a nebo hned na vlastní žádost.

Kromě toho se má zavést další limit obratu 2 536 500 Kč, po jehož překročení od začátku roku se staneme plátcem hned následující den..

Co patří do obratu

Do obratu počítáme veškeré úplaty, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Rozhodující je den, kdy bylo plnění uskutečněné, a ne den, kdy jsme dostali nebo dostaneme peníze. Započítáme tedy i plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později nebo nám je nezaplatil vůbec.

Máme-li obchod s použitým zbožím, započítáváme do obratu nejen přirážku, ale celou úplatu.

U zprostředkování za provizi do obratu vstupuje pouze tato provize.

Co nepatří do obratu

Do obratu za účelem povinné registrace k DPH nezahrnujeme zálohy. Přijatá záloha není úplatou za uskutečněné plnění, ale jen platba předem. Do obratu se nezapočítá ani úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Poskytujeme-li služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR, třeba v EU, je místo plnění mimo tuzemsko a poskytnutá plnění se také nezahrnují do obratu - viz Google AdSense a služby do zahraničí.

Odkdy plátcem DPH

Plátcem DPH se automaticky stáváme od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém jsme obrat překročili. Od toho dne musíme začít plnit povinnosti plátce DPH. A to i tehdy, pokud bychom včas neprovedli registraci, viz povinná registrace. plátce. Zaregistrovat se musíme do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jsme překročili obrat.

Když například prodejem zboží či služeb v červnu dokonáme obrat 2 miliony Kč za 12 měsíců, budeme ještě v červenci prodávat bez DPH. Za zdanitelná plnění v srpnu už ale požadujeme na zákazníkovi i DPH. První daňové přiznání k DPH podáme za srpen, to znamená do 25. září. 

Zákon

Obrat definuje § 4a Zákona o DPH. Další informace viz §6 zákona o DPH

Reklama

reklama