logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Obrat - je třeba vést účetnictví?

Obrat - výše obratu - Musíme vést podvojné účetnictví? - Plátci DPH - Musím se zaregistrovat jako plátce DPH? -

Obrat - výše obratu

Obrat je definován různě pro různé účely. Tady zjišťujeme, zda musíme vést účetnictví nebo stačí daňová evidence.

Musíme vést podvojné účetnictví?

Pro uvedený účel do obratu započítáváme:

 • příjmy za zdanitelná plnění (t.j. podléhající dani z příjmu) včetně
  • přijatých záloh
  • příjmů za zdanitelná plnění minulých let
 • zdanitelná plnění osvobozená od DPH
 • daň z přidané hodnoty, pokud nejsme plátce DPH

a nezapočítáváme (nepatří tam):

 • daň z přidané hodnoty, pokud jsme plátce DPH
 • příjmy z činnosti, která vykazovala všechny znaky podnikání, kromě toho znaku, že ji provádí podnikatel
 • zdanitelná plnění, ze kterých však příjmy plynuly nebo poplynou až v dalších letech
 • bezúplatná zdanitelná plnění (např. převod pro osobní spotřebu), neboť zde chybí příjem
 • přijatý bankovní úrok (není zdanitelným plněním)
 • přijaté úhrady za služby, jejichž místo plnění je v zahraničí

Plátci DPH

Obrat je de facto součtem uskutečněných zdanitelných plnění z daňových přiznání k DPH, ke kterému jsme přičetli plnění osvobozená od DPH a přijaté zálohy.

Musím se zaregistrovat jako plátce DPH?

Výše obratu pro povinnou registraci za plátce DPH se definuje odlišně, viz Obrat a registrace DPH.

Reklama

reklama