logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Odčitatelné položky ze základu daně z příjmů

Úroky z úvěrů - Životní soukromé pojištění - Příspěvky odborům - Dary - Ztráta z předchozích let - Výdaje na výuku, výzkum - Daňová zvýhodnění a slevy na dani - Uplatnění odčitatelných položek při kontrole -

Úroky z úvěrů

Před výpočtem daně si v daňovém přiznání k dani z příjmu můžeme od základu daně odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru. Zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního pozemku můžeme použít jako položku snižující základ daně s podmínkou, že do čtyř let na takovém pozemku začneme stavět.

Takto můžeme odečíst až 150 tisíc Kč ročně, ovšem za celou domácnost.

Podrobně viz § 15 zákona o daních z příjmů.

Životní soukromé pojištění

Před výpočtem daně si v daňovém přiznání k dani z příjmu můžeme od základu daně odečíst zaplacené životní soukromé pojištění. Na základě potvrzení peněžního ústavu můžeme uplatnit až 24 tisíc Kč. Podmínky podrobně viz § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Příspěvky odborům

Stejně tak můžeme odečíst až 3 tisíce za odborové příspěvky. Podrobně viz § 15 zákona o daních z příjmů.

Dary

Od základu daně si můžeme odečíst až 10%, minimálně však 1000 Kč za určité typy darů věnovaných některé ze zákonem vymezené osobě, viz Dary§ 15 zákona o daních z příjmů.

Ztráta z předchozích let

Od základu daně se může odečíst i ztráta z podnikání, která nám vznikla v předešlých pěti letech.

Výdaje na výuku, výzkum

Od základu daně můžeme odečíst podle § 34 zákona o daních z příjmů:

  • 30 % výdajů na výuku žáků
  • 100 % výdajů na výzkum a vývoj

A podle § 35 až 35b zákona o daních z příjmů:situace spojené s investiční pobídkou

Daňová zvýhodnění a slevy na dani

Další snížení daně viz Daňová zvýhodnění, slevy daně.

Uplatnění odčitatelných položek při kontrole

Viz dodatečné přiznání.

Reklama

reklama