Ostatní příjmy a daňové přiznání

Ostatní příjmy - Co neuvádíme do daňového přiznání - Daňové přiznání - Uplatnění výdajů -

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy jsou příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů, například

  • příjmy z prodeje soukromého majetku
  • příjmy z prodeje úrody ze zahrádky
  • příjmy, které by byly příjmy z podnikání, pokud bychom měli potřebné živnostenské oprávnění či jiné povolení
  • od roku 2014 sem patří například i příjem z výměnku
  • více viz §10  zákona o daních z příjmů

Co neuvádíme do daňového přiznání

V daňovém přiznání neuvádíme příležitostné příjmy do určité výše a dále Příjmy osvobozené a další neuváděné.

Daňové přiznání

Vyžádáme si přílohu č. 2 pro daňové přiznání a uvedeme příjmy a v některých případech i s nimi spojené výdaje - viz §10 zákona o daních z příjmů.

Uplatnění výdajů

Obecně řečeno si můžeme uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení ostatních příjmů.

Pokud jsou však výdaje vyšší než příjem, tuto "ztrátu" si nemůžeme kompenzovat ani v jiném roce, ale ani proti jinému druhu příjmu. Každý jednotlivý druh příjmu (např. příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností, příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů) se totiž posuzuje samostatně.

Výdaje ke konkrétním druhům ostatních příjmů popisuje §10 odst. 4 a následující zákona o daních z příjmů a je dobré si to prostudovat.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt