logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

OSVČ bez živnosti

Podnikání bez živnostenského oprávnění - Pro jaké činnosti nepotřebujeme živnost - Paušální režim daně - Výhodněji je to s živností - Podnikání v zemědělství - Zákon -

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění pro některé samostatné činnosti vůbec nepotřebujeme, i tak se ale musíme chovat jako OSVČ

Pokud nám začaly téct příjmy z nějaké samostatné činnosti, musíme provést úkony jako na začítku každého podnikání, tedy zajít na živnostenský úřad a provést tam veškeré registrace jako kdybychom začínali podnikat, viz Jak začít podnikat. Dále si začneme schovávat veškeré příjmové a výdajové doklady a faktury a zjistíme, zda ve své situaci musíme začít platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění - vše najdeme v článku Jak začít podnikat

Pro jaké činnosti nepotřebujeme živnost

Jde například o tyto činnosti:

- zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (ale je třeba se zaregistrovat na obecním úřadě, viz níže)

- činnost autorů - viz autorské honoráře

- nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)

- činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé...

Podrobněji viz "Zákon" uvedený níže.

Paušální režim daně

Pokud máme OSVČ jako hlavní činnost, patrně se nám vyplatí paušální daň. Je velmi usnadňující, výhodná je hlavně pokud máme příjmy do jednoho milionu Kč za rok.  

Výhodněji je to s živností

I když na naši činnost nepotřebujeme živnost, může být pro nás výhodnější si ji i tak pořídit. Volná živnost zahrnuje i nevyjmenované činnosti, kam se může ta naše "schovat". S živností můžeme uplatnit vyšší výdajové paušály procentem nebo výhodnější podmínky pro paušální režim daně.

Podnikání v zemědělství

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele".

Zákon

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí §7 odst. 1,2 Zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama