Podnikání bez živnosti

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění pro některé samostatné činnosti vůbec nepotřebujeme, i tak se ale musíme chovat jako OSVČ

Pokud nám začaly téct příjmy z nějaké samostatné činnosti, musíme provést úkony jako na začítku každého podnikání, tedy zajít na živnostenský úřad a provést tam veškeré registrace jako kdybychom začínali podnikat, viz Jak začít podnikat. Dále si začneme schovávat veškeré příjmové a výdajové doklady a faktury a zjistíme, zda ve své situaci musíme začít platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění - vše najdeme v článku Jak začít podnikat

Pro jaké činnosti nepotřebujeme živnost

Jde například o tyto činnosti:

- zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (ale je třeba se zaregistrovat na obecním úřadě, viz níže)

- činnost autorů - viz autorské honoráře

- nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)

- činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé...

Podrobněji viz "Zákon" uvedený níže.

Výhodněji s živností

Může být pro nás výhodnější nějakou živnost mít, stačí volná živnost, i když ji naše činnost nevyžaduje. Můžeme uplatnit vyšší výdajové paušály s živností než bez ní.

Podnikání v zemědělství

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele".

Zákon

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt