logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Paušál za práci na dálku u dohod

Náhrada nákladů při práci na dálku - Paušální částka na hodinu - Jak u Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti -

Náhrada nákladů při práci na dálku

Od října 2023 mají zaměstnanci, pracující na dálku, dostávat od zaměstnavatele paušální částku náhrady nákladů.

Paušální částka na hodinu

V roce 2023 má paušální částka na hodinu dělat 4,60 Kč.

Jak u Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti

U práce na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je také možné poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže zaměstnavatel se zaměstnancem toto právo sjednal.

Reklama

reklama