Paušální daň z příjmů

Paušální daň

Paušální daň je jednou z možností, jak se zbavit části administrativy spojené se samostatnou výdělečnou činností. Paušální daň je domluva s finančním úřadem, že na rok zaplatíme na dani z příjmů konkrétní částku. Je to stanovení částky daně z příjmů na celý rok dopředu. 

Jak evidujeme při paušální dani

Pokud máme od finančního úřadu rozhodnutí o paušální dani, nemusíme vést daňovou evidenci, stačí nám evidence příjmů, pohledávek a majetku,  - podobně, jako bychom uplatňovali výdaje procentem z příjmů. (Podle některých názorů je třeba evidovat i výdaje v hotovosti na základě § 97 odst. 1 daňového řádu.)

Kdo může požádat o stanovení paušální daně

O stanovení paušální daně můžeme požádat tehdy, pokud naše příjmy v posledních třech letech nepřesáhly 5 milionů Kč ročně. Přitom nevadí, pokud máme zaměstnance a nevadí, pokud máme kromě příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání. Je jedno, zda jsme nebo nejsme plátcem DPH. A nesmíme mít jiné spolupracující osoby než vlastního manžela nebo manželku (v tom případě musíme mít paušální daň oba). 

Dokdy a jak požádáme o paušální daň

Žádost o stanovení daně paušální částkou podáme na finanční úřad do 31. ledna na aktuální rok (na rok 2017 můžeme požádat o paušální daň až do 31. května 2017). Přitom předložíme předpokládané příjmy a předpokládané výdaje k těmto příjmům a další skutečnosti, viz zákon a také Pokyn D-30.

Rozhodne finanční úřad

Finanční úřad posoudí předložené údaje a rozhodne na základě naší podnikatelské minulosti nebo tzv. tržního benchmarku. Následně s námi sepíše dohodu - protokol o dohodnuté paušální dani na daný rok. Své rozhodnutí nám sdělí do 15. května (v roce 2017 přijde vyrozumění do 15. 9.).

Minimální paušální daň

Nejnižší paušální daň, které můžeme dosáhnout, je 600 kč za rok.

Dokdy zaplatíme paušální daň

Paušální daň je třeba zaplatit do 15. prosince dotyčného roku.

Bez daňového přiznání

Máme-li smluvenu paušální daň, nemusíme podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Minimální paušální daň

Paušální daň se domlouvá tak, aby po slevách na dani z příjmů činila minimálně 600 Kč za rok. 

Pokud by nám během roku vznikl nárok na daňový bonus na dítě, nemohli bychom bonus uplatnit, takže bychom daň stanovili běžným způsobem a v daňovém přiznání uplatnili celé daňové zvýhodnění na děti.

Zákon

Více viz § 7a) Zákona o daních z příjmů.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt