Paušál na dopravu

Paušál na auto

Paušál na dopravu (zjednodušeně paušál na auto) je výhodný a jednoduchý způsob, jak uplatňovat výdaje na použití auta, pokud nenajezdíme mnoho kilometrů denně.

Za každý měsíc uplatníme určitou pevnou částku místo skutečných výdajů podle paragonů nebo místo cestovních náhrad podle ujetých kilometrů.

Kdo může použít paušál na dopravu

Paušál na auto můžeme uplatnit, máme-li příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z pronájmu a uplatňujeme skutečné výdaje podle dokladů.

Paušál nemůžeme použít, když uplatňujeme výdaje procentem z příjmů

Kolik dělá paušál

Za každý měsíc uplatníme 

- 5000 Kč na auto, které jsme používali pro samostatnou činnost plně

4000 Kč měsíčně pro auto, které jsme používali i pro osobní potřebu

Auto i pro soukromou potřebu - paušál i výdaje krátíme

Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, uplatníme paušál jen 4 000 Kč měsíčně.  Z výdajů navíc můžeme uplatnit jen 80%. Když jsme použili vozidlo i soukromě jen v některých měsících, krátíme jen v konkrétních měsících. Odpisy auta však musíme zkrátit na 80 % pro celý rok. 

Výdaje navíc u auta vlastního

U paušálu na dopravu nesmíme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné, ale u vozu vlastního, který jsme zařadili do obchodního majetku (většinou proto, abychom jej mohli odpisovat), můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy apod. 

Výdaje navíc u auta pronajatého

U paušálu na dopravu nesmíme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné, ale u vozu pronajatého můžeme navíc uplatnit prokázané výdaje na pronájem vozu, pojistné a výdaje na opravy a údržbu

Když jsme auto pořídili nebo prodali

V měsíci, kdy jsme vozidlo pořídili nebo prodali, uplatníme jen poměrnou část paušálu.

Vlastní i najatá, auta i náklaďáky

Paušál použijeme na motorová vozidla vlastní (zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku) nebo najatá. Může to být auto osobní i autobus (kategorie M), nákladní auto (kategorie N) i motocykl nebo některé tříkolky (kategorie L).

Paušál nemůžeme použít u vozidla bezplatně vypůjčeného (například od rodičů) a na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva, a my je používáme na základě smlouvy o výpůjčce.

Maximálně tři auta s paušálem

V jednom zdaňovacím období můžeme použít paušál maximálně na 3 vozidla. Krácený paušál při užívání vozidla i pro soukromé účely použijeme jen u jednoho vozu, u zbylých dvou (nebo jednoho) vozů se má za to, že jsou používána výhradně k podnikání.

Auto nemůžeme půjčovat

Kromě nás mohou autem jezdit naši zaměstnanci či spolupracující osoba, ale jen pracovně. Nesmíme auto ani na chvíli přenechat k užití jiné osobě, ani příbuznému, a to ani tehdy, pokud by to bylo v souvislosti s naším či jeho podnikáním.

Dělený paušál

Pokud máme auto ve společném vlastnictví s manželem/manželkou a nebo s jinými lidmi, můžeme si paušál rozdělit tak, aby všichni dohromady uplatnili maximálně 5 tisíc Kč za měsíc.

Nelze kombinovat

U stejného vozidla musíme po celý rok držet jeden druh výdajů - buď paušál a nebo jiný způsob uplatňování výdajů na auto.

Musíme vést deník jízd?

Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a používáme my osobně (ne naši zaměstnanci). Deník je třeba vést, pokud budeme žádat odpočet DPH na pohonné hmoty (jen plátci DPH), deník jízd je dále třeba kvůli předpisům o bezpečnosti práce (k tomu viz v článku Výdaje na auto).

Pohonné hmoty a DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme při paušálu nárokovat odpočet DPH z pohonných hmot. Pouze pokud vedeme deník jízd a pouze pokud máme daňové doklady o koupi PHM.

Jak uplatníme paušál na dopravu

V daňové evidenci bude paušál součástí výdajů, prostě jej každý měsíc nebo na konci roku přičteme - zaevidujeme.

Silniční daň

Za vozidlo, které používáme pro samostatnou činnost, musíme platit silniční daň, tedy i zálohy během roku. Máme-li jen příjmy z pronájmu, silniční daň neplatíme.

Zákon

Paušální výdaj na dopravu viz §24 odst.2 písm. zt) Zákona o daních z příjmů.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt