Peníze, pokladna, ceniny, účet pro podnikání

Peníze - Pokladna, tržby - Podnikatelský účet? - Ceniny - Cenné papíry, akcie, podíly - Evidence cenin, cenných papírů,... -

Peníze

Sem patří peníze v pokladně a na bankovních účtech, v Kč i v cizí měně. V daňové evidenci nemusíme evidovat jejich výši ani pohyb. Jejich zůstatky k 31.12. můžeme (ale nemusíme) uvést v soupisu majetku, jež je součástí daňového přiznání k dani z příjmu.

Pokladna, tržby

Doklad o prodeji zboží za hotové musíme vydat pouze na žádost zákazníka. Proto například stačí, když hotovostní příjmy zapisujeme do sešitu.

Podnikatelský účet?

Žádný zákon nám (OSVČ) nenařizuje mít podnikatelský účet, můžeme používat svůj soukromý (v tom případě poplatky za vedení účtu budou nedaňovým výdajem). Čísla všech účtů, které používáme pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost uvádíme při registraci k daním.

Ceniny

Mezi ceniny patří například známky, kolky, stravenky pro zaměstnance, dálniční známky apod. Výdaje za ně jsou daňově uznatelné v roce, kdy jsme je zaplatili, bez ohledu na to, kdy je skutečně použijeme - spotřebujeme.

Ceniny zbylé k 31.12. uvedeme v daňovém přiznání v soupisu majetku v jejich jmenovité hodnotě.

Cenné papíry, akcie, podíly

Sem patří různé typy dlouhodobých a krátkodobých cenných papírů či podílů.

Příjmy z jejich držení a prodeje zpravidla nepatří do daňové evidence jako příjmy z podnikání. Do daňového přiznání se většinou dostanou až jako příjmy z kapitálového majetku.

Evidence cenin, cenných papírů,...

Ceniny, cenné papíry, podíly apod. evidujeme v případě, že jsou předmětem našeho podnikání. Způsob evidence záleží na nás, ale musí být průkazný pro finanční úřad.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt