logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Penzijní připojištění - sleva daně z příjmu

Daňová úspora za penzijní spoření  - Kolik uplatníme - Státní příspěvky - Zrušení penzijního spoření, dodanění - Zákon -

Daňová úspora za penzijní spoření 

Pokud jsme si spořili na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění více než 1000 Kč za měsíc, můžeme v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit slevu daně. Před výpočtem daně v daňovém přiznání si od základu daně odečteme sumu zaplaceného spoření sníženou o 12 tisíc Kč - podle potvrzení od svého peněžního ústavu, se kterým máme smlouvu o penzijním spoření uzavřenou.

Nárok na daňovou úsporu máme však jen tehdy, pokud spoříme na smlouvu, u které je výplata plnění možná až po 5 letech a zároveň až po dosažení 60 let věku. Pokud tyto podmínky porušíme a přitom jsme slevu uplatnili, budeme muset částky zase dodanit (viz níže).

Kolik uplatníme

Za rok můžeme uplatnit maximálně 24 tisíc Kč za rok. Tuto maximální částku si můžeme uplatnit, pokud za celý rok naspoříme 36 tisíc Kč, tedy 3 000 Kč každý měsíc.

Státní příspěvky

Nehledě k úspoře daně z příjmu dostáváme od státu také penežní příspěvek, podle výše své úložky, viz Penzijní připojištění

Zrušení penzijního spoření, dodanění

Pokud předčasně zrušíme penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, a nedodržíme tak zákonné podmínky (viz první odstavec), musíme dodanit částky, které jsme si od daňového základu odečetli za posledních 10 let. Tedy v případě, že naše spoření či připojištění zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění a zároveň nám bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem smlouvy. Takto nám vznikají Ostatní příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů - zahrneme je do svého daňového přiznání.

Zákon

Podrobně viz § 15 zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama