logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Registrace plátce DPH

Povinná registrace plátce DPH - Dobrovolná registrace plátce DPH - Registrace - finanční úřad nebo živnostenský - DPH ze zásob při registraci -

Povinná registrace plátce DPH

Plátcem DPH se povinně staneme z různých zákonem stanovených důvodů, například tehdy, když náš obrat za 12 měsíců překročí stanovenou částku, viz Povinná registrace plátce DPH.

Dobrovolná registrace plátce DPH

Můžeme se také zaregistrovat dobrovolně, což může být vhodné, pokud jsou mezi našimi významějšími zákazníky plátci DPH. Plátcem DPH se však po dobrovolné registraci nestaneme automaticky, finanční úřad nemá povinnost nás zaregistrovat, když se přihlásíme, ani pro naši registraci nemá žádnou lhůtu. Někdy požaduje doložení určitých dokumentů, aby naše úmysly prověřil, například podnikatelský záměr, někdy naši registraci prostě zamítne. Pokud nás nezaregistuje a my vystavíme doklady s DPH, musíme podat daňové přiznání k DPH a odvést DPH, ale nemáme nárok na odpočet z přijatých plnění.

Registrace - finanční úřad nebo živnostenský

Zaregistrujeme se na příslušném finančním úřadu. Pokud se registrujeme hned na začátku podnikání, provedeme registraci v rámci všech registrací na kterémkoliv živnostenském úřadu pomocí jednotného registračního formuláře.

DPH ze zásob při registraci

První daňové přiznání k DPH, které podáme, využijeme také k tomu, abychom si uplatnili odpočet na DPH ze zásob, pořízených nejvýše 12 měsíců před datem registrace. Můžeme tak učinit pouze tehdy, jestliže máme příslušné daňové doklady. Blíže viz § 79 Zákona o DPH.

Reklama

reklama