logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Studenti a podnikání

Kdy začít podnikání - Jak na to - Výhody na dani z příjmu - Výhoda na pojištění -

Kdy začít podnikání

Je-li nám již 18 let, můžeme si začít vydělávat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Jak na to

Cesta za podnikáním se neliší od všech ostatních, viz jak začít podnikat .

Výhody na dani z příjmu

Jako studenti si kromě slevy na poplatníka můžeme v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit také slevu na studenta.

Reklama:

Výhoda na pojištění

Díky tomu, že studujeme, máme oproti ostatním podnikatelům výhody i u sociálního a zdravotního pojištění, blíže viz zdravotní a sociální pojištění studentů.

Reklama

reklama