Pojištění není daňový výdaj

Pojištění není daňový výdaj

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, které platíme za nás - OSVČ nebo za svoji spolupracující osobu, není daňově uznatelný výdaj.

Přeplatek na pojistném

Přeplatky na zdvotním ani sociálním pojištění nezdaňujeme, není to zdanitelný příjem.

 

 

 

 

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt