logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Pojištění není daňový výdaj

Pojištění není daňový výdaj - Přeplatek na pojistném -

Pojištění není daňový výdaj

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, které platíme za nás - OSVČ nebo za svoji spolupracující osobu, není daňově uznatelný výdaj.

Přeplatek na pojistném

Přeplatky na zdvotním ani sociálním pojištění nezdaňujeme, není to zdanitelný příjem.

 

 

 

 

Reklama

reklama