logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dohody - registrace, vyúčtování

Registrace na finančním úřadě - Registrace na OSSZ - Zdanění odměn a odvod finančnímu úřadu - Vyúčtování daně - Potvrzení o zdanitelných příjmech - Mzdový list - Zápočtový list - ELDP - evidenční list důchodového pojištění - Další povinnosti zaměstnavatele -

Registrace na finančním úřadě

Pokud začínáme zaměstnávat zaměstnance na pracovní poměr nebo třeba jen na Dohodu, stává se z nás zaměstnavatel a musíme se zaregistrovat na finančním úřadě.

Nejjistější je udělat na finančním úřadu hned obě registrace:

plátce daně z příjmů FO vybírané srážkou

plátce daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Registrace na OSSZ

Pokud zaměstnáváme jen pracovníky na některou z Dohod a z odměn pracovníků netřeba odvádět sociální pojištění, nemusíme se registrovat jako zaměstnavatelé do Registru zaměstnavatelů na OSSZ.

Zdanění odměn a odvod finančnímu úřadu

Viz Daně a pojištění u Dohod.

Vyúčtování daně

Po skončení roku do konce února podá zaměstnavatel na finanční úřad Vyúčtování zálohové daně, do konce dubna Vyúčtování srážkové daně.  (Formuláře je lépe si vyzvednout na finančním úřadě, jsou to dvojlisty.) Je třeba podat vyúčtování, ke kterým je zaměstnavatel zaregistrovaný, bez ohledu na to, zda vůbec někoho zaměstnal.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Po konci roku vystaví zaměstnavatel Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, který o to požádá (zaměstnanec by měl požádat do 15.2.)

Mzdový list

Viz Pamprofi.cz: Mzdový list.

Zápočtový list

Zaměstnavatel je povinen vydat či doručit zaměstnanci zápočtový list s informacemi po skončení Dohody o pracovní činnosti (což je stejné jako u pracovního poměru).

U Dohody o provedení práce tato povinnost platí jen pokud Dohoda založila účast na nemocenském pojištění nebo byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami.

ELDP - evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění vystavuje zaměstnavatel pro zaměstnance, z jejichž odměn odváděl sociální pojištění. Vystavuje ho vždy po závěrce mzdového listu, do konce dubna po skončení roku. Pokud zaměstnanec skončil dříve než 31. 12., je třeba ELDP vystavit do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. 1. následujícího roku. ELDP je třeba předložit do 30 dnů po provedení zápisu.

Další povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel vede ke každému zaměstnanci mzdové listy, viz §38j zákona o daních z příjmů. Archivovat 30 let. Dále je nutné Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Reklama

reklama