Dohody a finanční úřad

Registrace na finančním úřadě - Zdanění odměn a odvod finančnímu úřadu - Vyúčtování daně - Potvrzení o zdanitelných příjmech - Dále -

Registrace na finančním úřadě

Pokud začínáme zaměstnávat zaměstnance na pracovní poměr nebo třeba jen na Dohodu, stává se z nás zaměstnavatel a musíme se zaregistrovat na finančním úřadě. Musíme se registrovat jako plátce daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Nejjistější je udělat na finančním úřadu hned obě registrace, tedy také jako plátce daně z příjmů FO vybírané srážkou.

Zdanění odměn a odvod finančnímu úřadu

Viz Daně a pojištění u Dohod.

Vyúčtování daně

Viz Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Po konci roku vystaví zaměstnavatel Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, který o to požádá.

Dále

Viz Pamprofi.cz: Mzdový list, Zápočtový list (po skončení Dohody o pracovní činnosti, u Dohody o provedení práce jen pokud Dohoda založila účast na nemocenském pojištění nebo byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami), Evidenční list důchodového pojištění (pokud bylo odváděno sociální pojištění), mzdové listy, viz §38j zákona o daních z příjmů archivovat 30 let, Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt