Přechod z výdajů paušálem na výdaje podle dokladů

Úprava základu daně

Pokud přecházíme z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak, nebo pokud končíme nebo přerušujeme svoji samostatnou výdělečnou činnost, většinou musíme upravit základ daně.

Přechod na výdaje paušálem

Pokud jsme zatím uplatňovali výdaje podle skutečnosti pomocí daňové evidence a nyní chceme uplatňovat paušální výdaje procentem z příjmů, upravíme základ daně předešlého roku. Většinou to provedeme dodatečným daňovým přiznáním, které vyplníme celé znovu, k tomu navíc oddíl 6 a tabulku E. Povinné úpravy základu daně uvádí § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů – je to tam dost nepřehledně, musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. Údaje v přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak mohou po několik let být odlišné od údajů, které uvedeme do daňového přiznání.

Přechod na skutečné výdaje

Pokud jsme dosud uplatňovali výdaje paušálem - procentem z příjmů a chceme začít uplatňovat výdaje podle skutečnosti (povedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví), upravíme (většinou jde o zvýšení) základ daně předešlého roku a podáme dodatečné přiznání. Co všechno ale musíme vzít při úpravě v úvahu, v tom je zákon poměrně nejednoznačný. 

Dále si musíme hlídat úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.

Postup při podání opravných přehledů pro sociální a zdravotní pojištění je stejný jako při přechodu na paušální výdaje - viz výše.

Změna po podání přiznání

Pokud uplatníme skutečné výdaje a po podání daňového přiznání je chceme změnit na paušální, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání. Naopak, při přechodu z paušálních na skutečné výdaje, to není možné.

Ukončení nebo přerušení podnikání

Pokud se samostatnou činností končíme nebo ji přerušujeme, provedeme stejné úpravy jako při přechodu na paušální výdaje (viz nahoře). Uděláme tak v případě, že jsme činnost neobnovili do termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok.

Zákon

Přechod mezi způsobem uplatňování výdajů viz § 23 odst. 8 písm. b) odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt