Přechod výdaje procentem x skutečné výdaje

Úprava základu daně při změně

Pokud přecházíme z paušálních výdajů procentem z příjmů na výdaje podle skutečnosti nebo naopak, nebo pokud končíme nebo přerušujeme svoji samostatnou výdělečnou činnost, většinou musíme upravit základ daně.

Přechod na výdaje paušálem

Pokud jsme zatím uplatňovali výdaje podle skutečnosti pomocí daňové evidence a nyní chceme uplatňovat paušální výdaje procentem z příjmů, upravíme základ daně předešlého roku. Většinou to provedeme dodatečným daňovým přiznáním, které vyplníme celé znovu, k tomu navíc oddíl 6 a tabulku E. Povinné úpravy základu daně uvádí § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů – je to tam dost nepřehledně, musíme ten odstavec přečíst opravdu celý. 

Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. (Od opravných Přehledů za rok 2021 však je změna, musíme podat opravný přehled na sociální pojištění i na zdravotní pojišťovnu, v obou případech se to už počítá z daňového základu).  

Přechod na skutečné výdaje

Pokud jsme dosud uplatňovali výdaje procentem a chceme začít uplatňovat skutečné výdaje a vést daňovou evidenci, podáme za předešlý rok dodatečné daňové přiznání. V něm upravíme (většinou jde o zvýšení) základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. 

Dále pak si musíme hlídat úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.

Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. (Od opravných Přehledů za rok 2021 však je změna, musíme podat opravný přehled na sociální pojištění i na zdravotní pojišťovnu, v obou případech se to už počítá z daňového základu).

Změna po podání přiznání

Pokud uplatníme skutečné výdaje a po podání daňového přiznání je chceme změnit na paušální, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání. Naopak, při přechodu z paušálních na skutečné výdaje, to není možné.

Ukončení nebo přerušení podnikání

Pokud jsme OSVČ ukončili, nebo přerušili a neobnovili,do termínu pro daňové přiznání za příslušný rok, musíme provést úpravy základu daně.

Pokud vedeme daňovou evidenci, upravíme základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh. Dále o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv. Úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, upravíme základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y).

(Pokud vedeme účetnictví, upravíme základ daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek, záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období. Nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.)

Zákon

Přechod mezi způsobem uplatňování výdajů viz § 23 odst. 8 písm. b) odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt