logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Přehledy pro pojištění OSVČ online

Online Přehled pro sociální pojištění OSVČ - Online Přehled pro zdravotní pojištění - Po paušální dani Přehledy nepodáváme -

Online Přehled pro sociální pojištění OSVČ

Přehled pro sociální pojištění vyplníme online pomocí eportálu ČSSZ.

Po přihlášení přes datovou schránku nebo identitu občana (nebo jinak) se nějak dostaneme k vyplnění formuláře Přehledu, který sám o sobě je výborný, protože je tam skoro vše vyplněné. Stačí dopsat základ daně z podnikání a všechny číselné údaje se dopočítají samy, včetně záloh, které jsme zaplatili. Vypočítá nám to i novou zálohu. Trochu kontroly vyžadují údaje o tom, zda a jak dlouho jsme vloni měli podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Pozor musíme dát až při odesílání dokumentu, protože trochu nelogicky to není úplně dotažené a nedá se to odeslat jedním kliknutím. Je třeba vyplněný formulář uložit na svůj počítač a pak odeslat jinak, já zvolila cestu otevření své datové schránky a odeslání přes ni, naštěstí mi sama nabídla adresu úřadu ČSSZ. 

Zisk, který do přehledu uvedeme, musí být stejný jako dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Ztrátu z podnikání z předchozích let si odečíst nemůžeme.

Pokud nám vyšlo, že máme doplatit, doplatíme do 8 dnů.

Přehled jde možná stále podat i bez internetu na papíru poštou a nebo osobně na úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení - nemám ověřeno.

Pokud jsme měli OSVČ jen jako činnost vedlejší a měli vloni nízký zisk, nemusíme do příštího Přehledu platit zálohy na sociální pojištění, viz Sociální pojištění a nízký zisk.

Online Přehled pro zdravotní pojištění

Podáme jej své zdravotní pojišťovně, každá má své formuláře papírové i online.  

Uvedeme daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Spočítáme pojištění za celý rok. Uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy, doplatek doplatíme do 8 dnů.

Po paušální dani Přehledy nepodáváme

Pokud jsme měli paušální daň, tak Přehledy podávat nebudeme.

Reklama

reklama