logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro pojištění 2023

Přehledy pro sociální i zdravotní pojištění - Termín - dokdy podat - Přehled pro sociální pojištění online - Přehled pro zdravotní pojištění -

Přehledy pro sociální i zdravotní pojištění

Po podání daňového přiznání k dani z příjmu za minulý rok musíme podat ještě Přehled příjmů pro sociální pojištění a Přehled příjmů pro zdravotní pojištění.

Termín - dokdy podat

Oba přehledy podáme do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání. Pokud jsme tedy podali přiznání v březnu, podáme Přehledy v dubnu. Pokud jsme přiznání podali elektronicky v dubnu (do počátku května), Přehledy podáme v květnu (do počátku června). 

Přehled pro sociální pojištění online

Přehled pro sociální pojištění vyplníme online pomocí eportálu ČSSZ.

Jmenuje se to trochu nelogicky "Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ", ale když se tam přihlásíme s potvrzenou identitou (třeba pomocí datové schránky nebo identitu občana), dostaneme se do předvyplněného formuláře, takže s tím pak nemáme skoro žádnou práci. Jsou tam i naše platby záloh, my jen doplníme zisk za minulý rok. A zkotrolujeme, zda všechny údaje o nás sedí, hlavně o tom, zda jsme byli OSVČ hlavní nebo vedlejší. Paírový přehled zaplacených záloh už úřad neposílá. 

Zisk, který do přehledu uvedeme, musí být stejný jako dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Ztrátu z podnikání z předchozích let si odečíst nemůžeme.

Formulář spočítá případný doplatek nebo přeplatek a také výši nové zálohy, kterou budeme platit následujících 12 měsíců. Doplatek doplatíme do 8 dnů.

Přehled jde patrně, možná, stále podat i bez internetu na papíru poštou, a nebo osobně na úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení.

Pokud jsme měli OSVČ jen jako činnost vedlejší a měli jsme nízký zisk, nemáme povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální pojištění a nízký zisk.

Přehled pro zdravotní pojištění

Podáme jej své zdravotní pojišťovně, každá má své formuláře papírové i online.  

Uvedeme daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Spočítáme pojištění za celý rok. Uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy, doplatek doplatíme do 8 dnů.

Reklama

reklama