Přehled příjmů OSVČ pro pojištění

Přehled podáme po daňovém přiznání - Termín pro Přehledy - Přehled pro sociální pojištění - Přehled pro zdravotní pojištění -

Přehled podáme po daňovém přiznání

Po skončení roku musíme po podání daňového přiznání k dani z příjmu podat ještě dva přehledy příjmů: pro sociální pojištění a pro zdravotní pojištění.

Termín pro Přehledy

Oba přehledy podáme do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání. Pokud jsme tedy podali přiznání v termínu do počátku dubna, podáme Přehledy do počátku května. Pokud jsme přiznání podali elektronicky do začátku května, podáme Přehledy do počátku června. (Pokud nám podal přiznání daňový poradce, podáme Přehledy příjmů do počátku srpna.) 

Přehled pro sociální pojištění

Přehled pro sociální pojištění vyplníme online pomocí eportálu ČSSZ - jmenuje se to trochu nelogicky "Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ". Po přihlášení přes identitu občana nebo datovou schránku (papírový přehled záloh už nám úřad nepošle). 

V přehledu, který navazuje na tuto "Informaci", uvedeme dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti za celý rok, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Ztrátu z podnikání z předchozích let neodečítáme. Osobní údaje, počet měsíců hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti a výši zaplacených záloh nám eportál předvyplní sám a spočítá případný doplatek i nové zálohy. Doplatek doplatíme do 8 dnů. (Bez internetu to jde udělat i poštou či osobně úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení.) 

Pokud jsme měli OSVČ jen jako činnost vedlejší a měli jsme nízký zisk, nemáme povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální pojištění a nízký zisk.

Přehled pro zdravotní pojištění

Podáme jej své zdravotní pojišťovně, každá má své formuláře papírové i online.  

Uvedeme daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Spočítáme pojištění za celý rok. Uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy, doplatek doplatíme do 8 dnů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt