Přehled příjmů OSVČ pro pojištění

Co je "Přehled"

Po skončení roku musíme kromě daňového přiznání podat ještě dva přehledy příjmů: za  sociální pojištění a za zdravotní pojištění.

Termín pro podání Přehledů

Oba přehledy podáme po skončení roku do konce dubna (když je to sobota nebo neděle, tak do následujícího pondělí). Když máme odklad daňového přiznání, podáme přehledy do konce července.

V roce 2020 můžeme podat Přehled o příjmech a výdajích pro sociální pojištění i pro zdravotní pojištění za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020. Ovšem za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradíme i doplatek pojistného za rok 2019. Tím pádem nám bude prominuto penále, které bychom jinak museli platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ nebo zdravotní pojištění.

Formuláře - tiskopisy

Formuláře si stáhneme či vyzvedneme na OSSZ - správě sociálního zabezpečení  a své zdravotní pojišťovně

Online podání

Přehled pro sociální pojištění můžeme podat online na eportal.cssz.cz.

Přehled pro sociální pojištění

Tiskopis vyplníme podle Pokynů, který je součástí přehledu. Podáme jej poštou nebo osobně úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení. Pokud máme elektronický podpis nebo datovou schránku, můžeme přehled vyplnit online a odeslat elektronicky internetem (ta adresa online formuláře se občas mění, takže je třeba vyhledat online formulář na webu eportal.cssz.cz/. (I když máme datovou schránku, i tak můžeme přehled podat na papíře.)

V přehledu uvedeme zisk (rozdíl příjmů a výdajů), který jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok. Při nízkém zisku nám nevznikne povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální poj. a nízký zisk.

Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili zálohy na sociální pojištění (přesný údaj vyčteme z informačního dopisu, který nám úřad pošle poštou). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.

Přehled pro zdravotní pojištění

Tiskopis vyplníme podle přiložených pokynů a podáme své  zdravotní pojišťovně.

Uvedeme příjmy a výdaje, které jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok.

Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem) a dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.

Když jsme byli nemocní

Pokud jsme byli celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti a vznikl nám nárok na výplatu dávek z nemocenského pojištění OSVČ, snížíme si za toto období vyměřovací základ.

Doplatky pojištění

Zdravotní i sociální pojištění doplatíme do osmi dnů od podání Přehledu příjmů.

Případný přeplatek dostaneme poštou nebo jej použijeme na úhradu dalších záloh (vyznačíme v Přehledu).

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt