Obnovení živnosti, přerušení, pozastavení

Přerušení živnosti, pozastavení

Provozování živnosti můžeme přerušit na libovolnou dobu - měsíc (například u sezonních prací) nebo celé roky.

Výhodou je, že po dobu přerušení nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Ovšem nepojištěné měsíce se nám nezapočítají jako odpracovaná doba pro nárok na důchod.

Oznámení přerušení

Přerušení živnosti oznámíme do osmi dnů správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně, do patnácti dnů finančnímu úřadu.

Živnostenský úřad sice informovat nemusíme, ale můžeme tam provést všechna oznámení prostřednictvím změnového listu. A to na kterémkoliv živnostenském úřadě, viz živnostenské úřady.

Pokud chceme během přerušení získat podporu v nezaměstnanosti, zajdeme i na úřad práce.

Obnovení živnosti

Živnost můžeme obnovit opět prostřednictvím změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě. Nebo zajdeme zvlášť na správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu.

Zrušení živnosti

Uděláme to podobně jako při přerušení, nemusíme přitom dokládat souhlas finančního úřadu.

Výmaz z živnostenského rejstříku

Od roku 2015 platí, že po čtyřech letech ode dne, kdy jsme zrušili poslední živnostenské oprávnění, budou všechny dosud zveřejněné údaje převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná. Přístupné budou na vyžádání jen těm, kteří na to mají právo.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt