logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zrušení živnosti, přerušení, pozastavení živnosti

Přerušení živnosti, zrušení živnosti - Změnový list - Upravit daň z příjmu  - Zrušení živnosti - Obnovení živnosti - Při vedlejší činnosti - Výmaz z živnostenského rejstříku - Úřad práce - nárok na podporu v nezaměstnanosti -

Přerušení živnosti, zrušení živnosti

Provozování živnosti můžeme zrušit nebo přerušit na libovolnou dobu - měsíc (například u sezonních prací) nebo celé roky. Výhodou je, že po zrušení nebo po dobu přerušení nemusíme platit zálohy na sociální pojištění.

Ovšem nepojištěné měsíce se nám nezapočítají jako odpracovaná doba pro nárok na důchod. A  pokud za nás neplatí zdravotní pojištění stát nebo nejsme zaměstnaní, musíme si platit zdravotní pojištění jako "osoba bez zdanitelných příjmů".

Změnový list

Živnost i samostatnou výdělečnou činnost můžeme nejjednodušeji přerušit nebo ukončit pomocí "změnového listu".

Pokud na změnovém listu vyplníme, že pro účely SSZ a ZP se jedná zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti a že prostřednictvím CRM oznamujeme změnu též na FÚ, na OSSZ /PSSZ/ a na zdravotní pojišťovně (uvedeme svoji ZP a její číselný kód), tak už nemusíme na tyto úřady běžet, živnostenský úřad jim přerušení oznámí za nás.

Změnový list doručíme osobně na kterýkoliv živnostenský úřad nebo poštou nebo naskenujeme a pošleme datovou schránkou nebo jiným zaručeným způsobem (např. s elektronickým podpisem). 

Pokud vše neuděláme změnovým listem, oznámíme přerušení do osmi dnů správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně, do patnácti dnů finančnímu úřadu na formuláři Oznámení o změně registračních údajů (na papírovém formuláři nebo online na daňovém portále). 

Upravit daň z příjmu 

Pokud jsme vedli daňovou evidenci a činnost jsme přerušili nebo zrušili a neobnovili ji do termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok, je třeba upravit základ daně jako při přechodu na paušální výdaje

Reklama:

Zrušení živnosti

Postupujeme podobně jako při přerušení.

Obnovení živnosti

Přerušenou živnost můžeme obnovit opět prostřednictvím "změnového listu" na kterémkoliv živnostenském úřadě. Nebo zajdeme zvlášť na správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu.

Pokud jsme živnost úplně zrušili a chceme znovu podnikat, musíme si vyřídit nové živnostenské oprávnění a vše udělat znovu podle jak začít podnikat, změnovým listem to obnovit nemůžeme.

Při vedlejší činnosti

Máme li samostatnou výdělečnou činnost jen jako vedlejší činnost, nemusíme přerušení oznamovat na OSSZ (sociální pojištění).

Výmaz z živnostenského rejstříku

Od roku 2015 platí, že po čtyřech letech ode dne, kdy jsme zrušili poslední živnostenské oprávnění, budou všechny dosud zveřejněné údaje převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná. Přístupné budou na vyžádání jen těm, kteří na to mají právo.

Úřad práce - nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud splňujeme podmínky, můžeme požádat o podporu v nezaměstnanosti.

Reklama

reklama