logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od zdanění - Oznámení o osvobozeném příjmu nad 5 milionů - Příjmy zdaněné zvláštní sazbou - Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů -

Příjmy osvobozené od zdanění

Příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmu, uvádí

  • §4 a §4a) zákona o daních z příjmů
  • §10 odst. 3) zákona o daních z příjmů (například příjmy z příležitostné činnosti do zákonného ročního limitu, výhry z deklarovaných loterií, sázek atd.)

Žádné z tam uvedených příjmů nemusíme uvádět v daňovém přiznání a zdaňovat. Pouze když je příjem nad 5 milionů Kč, musíme ho oznámit.

Oznámení o osvobozeném příjmu nad 5 milionů

Od roku 2015 musíme oznámit správci daně každý jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmu a převyšuje 5 milionů Kč.

Oznámení je třeba podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období. Podrobně viz § 38v zákona o daních z příjmů. Existuje na to formulář, viz aktuální daňové tiskopisy.

Pokud osvobozený příjem neoznámíme nebo jej neoznámíme včas, vztahují se na nás pokuty podle § 38w.

Příjmy zdaněné zvláštní sazbou

V daňovém přiznání neuvádíme ani příjmy, ze kterých se daň vybírá zvláštní sazbou daně podle §36 zákona o daních z příjmů, například

  • podíly na zisku (dříve dividendy)
  • podíly na zisku v s.r.o, komanditní společnosti či družstvu
  • výhry či ceny z loterie, reklamní či sportovní soutěže
  • výnosy z vkladu na vkladní knížce, vkladovém účtě, vkladním listu, sporožirovém účtu, devizovém účtu

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů

V daňovém přiznání rovněž neuvádíme příjmy uvedené v § 3 odst. 4) zákona o daních z příjmů, například příjem "au-pair", pracující/ho "za byt a stravu".

Reklama

reklama