logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od zdanění - Oznámení o osvobozených příjmech - Příjmy zdaněné zvláštní sazbou - Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů -

Příjmy osvobozené od zdanění

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona o daních z příjmů (například příjmy z příležitostné činnosti, výhry z deklarovaných loterií, sázek atd.) a celá řada příjmů vyjmenovaných v § 4 a § 4a) zákona o daních z příjmů.

Žádné z uvedených příjmů neuvádíme v daňovém přiznání.

Oznámení o osvobozených příjmech

Jakákoliv fyzická osoba musí oznámit správci daně každý jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmu a který převyšuje 5 milionů Kč. Oznámení je třeba podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období. Podrobně viz § 38v zákona o daních z příjmů. Existuje na to formulář, viz aktuální daňové tiskopisy. Pokud osvobozený příjem neoznámíme nebo jej neoznámíme včas, vztahují se na nás pokuty podle § 38w. Platí od příjmů za rok 2015.

Příjmy zdaněné zvláštní sazbou

V daňovém přiznání neuvádíme ani příjmy, ze kterých se daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona o daních z příjmů (například podíly na zisku (dříve dividendy), podíly na zisku v s.r.o, komanditní společnosti či družstvu, výhry či ceny z loterie, reklamní či sportovní soutěže, výnosy z vkladu na vkladní knížce, vkladovém účtě, vkladním listu, sporožirovém účtu, devizovém účtu).

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů

V daňovém přiznání rovněž neuvádíme příjmy uvedené v § 3 odst. 4) zákona o daních z příjmů, například příjem "au-pair", pracující/ho "za byt a stravu".

Reklama

reklama