logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy z kapitálového majetku a daňové přiznání

Co jsou příjmy z kapitálového majetku §8 - Daňové přiznání - Výdaje žádné - Co neuvádíme v daňovém přiznání -

Co jsou příjmy z kapitálového majetku §8

Příjmy z kapitálovfého majetku uvádí § 8 zákona o daních z příjmů, jde například o přijaté úroky za půjčené peníze.

Patří sem i přijatý úrok z peněz na podnikatelském bakovním účtu pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Pokud někomu půjčíme peníze, ať už jako soukromá osoba nebo z obchodního majetku jako podnikatel, přijaté úroky uvedeme v daňovém přiznání jako příjmy z kapitálového majetku podle § 8.

Daňové přiznání

Příjmy z kapitálového majetku uvádíme v daňovém přiznání na řádek č. 38.

Výdaje žádné

Výdaje související s těmito příjmy neuplatňujeme žádné.

Co neuvádíme v daňovém přiznání

Do daňového přiznání neuvádíme např. podíly na zisku (dříve dividendy), výnosy z vkladů na vkladní knížce, vkladovém účtu, vkladním listu, sporožirovém či devizovém účtu, dávky a odbytné penzijního připojištění, plnění ze životního nebo jiného pojištění či další příjmy již zdaněné srážkovou daní.

Reklama

reklama