logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy ze samostatné činnosti - §7

§7 - příjmy ze samostatné činnosti - Když chybí oprávnění - Příjmy - výdaje = zisk = základ daně - Daňové přiznání a §7 -

§7 - příjmy ze samostatné činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti se dříve označovaly jako "příjmy z podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti". Pro účely daně z příjmu sem patří peněžní i nepeněžní příjmy z těchto činností:

živnostenské podnikání

- zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

jiné podnikání podle zvláštních předpisů (např. znalci, tlumočníci)

- nájem či prodej majetku vloženého do majetku pro podnikání

- prodej cenných papírů, vložených do majetku pro podnikání

- podíly na zisku společníka v.o.s. nebo komanditní společnosti

nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

autorské honoráře

Více viz § 7 Zákona o daních z příjmů.

Když chybí oprávnění

Pokud některá z uvedených činností vyžaduje povolení, registraci, živnostenký list apod. a my je neměli (do konce dotyčného roku), zdaníme příjmy jako ostatní příjmy.

Příjmy - výdaje = zisk = základ daně

Zisk, tedy základ daně, je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pro jeho výpočet použijeme jeden ze dvou způsobů:

Daňové přiznání a §7

Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 1 daňového přiznání.

Reklama

reklama