Příjmy z pronájmu §9

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu jsou podle § 9 zákona o daních z příjmů

  • příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí
  • příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, patřícího mezi ostatní příjmy
  • nepeněžní příjmy, které jsme nabyli formou například oprav provedených nájemcem na najaté nemovitosti

Pokud pronajímáme nemovitost nebo movitou věc zahrnutou do našeho majetku pro podnikání, zdaníme tyto příjmy jako příjmy z podnikání.

Daňové přiznání, evidence

Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 2 k daňému přiznání, kterou si musíme vyžádat. Další postup vyplnění přiznání viz daňové přiznání.

Výdaje přitom můžeme uplatnit jedním ze dvou způsobů:

1) výdaje podle skutečnosti - evidence bude vypadat podobně jako daňová evidence pro podnikání. Do výdajů můžeme zahrnout i daň z nemovitosti.

2) vydaje procentem z příjmů (evidujeme jen příjmy a pohledávky)

Pro evidenci příjmů a výdajů z pronájmu nejsou žádná formální pravidla, podstatné je pouze to, aby bylo možno ze záznamů jasně vyčíst údaje potřebné pro daňové přiznání.

Paušál na dopravu

K příjmům z pronájmu můžeme uplatnit paušál na dopravu. Pokud auto nepoužíváme zároveň i pro samostatnou činnost, neplatíme z něj silniční daň (pronájem není samostatná činnost).

Jestliže ale stejné auto používáme i k samostatné činnosti, silniční daň zaplatit musíme. Přitom ke stejnému autu můžeme paušál na dopravu uplatnit jen jednou.

Pojištění

Z příjmů z pronájmu se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt