logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy z pronájmu §9 (versus Airbnb)

Příjmy z pronájmu - Evidence příjmů z pronájmu, daňové přiznání - Airbnb není pronájem, ale ubytovací služba - Paušál na dopravu - Pojištění -

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu jsou podle § 9 zákona o daních z příjmů

  • příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí
  • příjmy z pronájmu movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu, ten patří mezi ostatní příjmy)
  • nepeněžní příjmy, které jsme nabyli formou například oprav provedených nájemcem na najaté nemovitosti

Pokud pronajímáme nemovitost nebo movitou věc zahrnutou do našeho majetku pro podnikání, jde o příjmy z podnikání, ne o příjmy z pronájmu podle §9 Zákona o daních z příjmů.    

Evidence příjmů z pronájmu, daňové přiznání

Příjmy z pronájmu jsou osvobozeny od DPH a nepodléhají platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Příjmy a výdaje z pronájmu uvedeme v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Výdaje přitom můžeme uplatnit jedním ze dvou způsobů:

1) výdaje podle skutečnosti - evidence bude vypadat podobně jako daňová evidence pro podnikání. Do výdajů můžeme zahrnout i daň z nemovitosti. Pro evidenci příjmů a výdajů z pronájmu nejsou žádná formální pravidla, podstatné je pouze to, aby bylo možno ze záznamů jasně vyčíst údaje potřebné pro daňové přiznání.

2) vydaje procentem z příjmů ve výši 30%. Evidovat je třeba jen příjmy a pohledávky. 

Airbnb není pronájem, ale ubytovací služba

Pokud poskytujeme krátkodobé ubytování prostřednictvím platformy Airbnb.com, Booking.com a/nebo podobně, nejde o příjmy z pronájmu, ale o ubytovací služby. Ty patří do příjmů z podnikání, takže pokud ještě nejsme OSVČ, musíme se OSVČ zaregistrovat do 15 dnů od začátku činnosti nebo od prvního příjmu.

Narozdíl od příjmů z pronájmu musíme z takovýchto příjmů odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Kromě toho se obrat za tyto služby započítávají do obratu pro registraci k DPH, a pokud bychom byli nebo se stali plátcem DPH, budou tyto naše služby podléhat DPH v sazbě 15 %.

U daně z příjmů máme ale výhodnější výdajový paušál, který dělá 60 % (příjmy z pronájmu mají jen 30 % na výdaje).

Paušál na dopravu

K příjmům z pronájmu můžeme uplatnit paušál na dopravu. Přitom ke stejnému autu se může paušál na dopravu uplatnit jen jednou. Silniční daň už se neplatí.

Pojištění

Z příjmů z pronájmu se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí.

Reklama

reklama