Příjmy z pronájmu §9 (versus Airbnb)

Příjmy z pronájmu versus ubytování - Příjmy z pronájmu a zdanění - Ubytování pomocí Airbnb nebo Booking.com -

Příjmy z pronájmu versus ubytování

Příjmy z pronájmu se řídí § 9 zákona o daních z příjmů. Pokud pronajímáme nemovitost nebo movitou věc zahrnutou do našeho majetku pro podnikání, jde o příjmy z podnikání. Názory na to, co je ještě příjem z pronájmu a co příjem z podnikání u ubytování se vyvíjí, je třeba sledovat aktuální informace od finanční správy.   

Příjmy z pronájmu a zdanění

Příjmy z pronájmu jsou osvobozeny od DPH a nepodléhají platbě sociálního a zdravotního pojištění. V daňovém přiznání k dani z příjmu je uvedeme v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Výdaje přitom můžeme uplatnit jedním ze dvou způsobů:

1) výdaje podle skutečnosti - evidence bude vypadat podobně jako daňová evidence pro podnikání. Do výdajů můžeme zahrnout i daň z nemovitosti. Pro evidenci příjmů a výdajů z pronájmu nejsou žádná formální pravidla, podstatné je pouze to, aby bylo možno ze záznamů jasně vyčíst údaje potřebné pro daňové přiznání.

2) vydaje procentem z příjmů ve výši 30%. Evidovat je třeba jen příjmy a pohledávky. 

Ubytování pomocí Airbnb nebo Booking.com

Pokud poskytujeme ubytování pomocí platformy Airbnb, Booking.com nebo podobně, nejde již patrně o příjmy z pronájmu, ale o příjmy z podnikání. Takže pokud ještě nejsme OSVČ, měli bychom se jako OSVČ zaregistrovat do 15 dnů od začátku činnosti nebo od prvního příjmu.

Výhoda je, že u daně z příjmů máme výhodnější výdajový paušál, který dělá 60 % (příjmy z pronájmu mají jen 30 % na výdaje).

Narozdíl od příjmů z pronájmu musíme ale z těchto příjmů odvádět také pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 

Navíc se musíme zaregistrovat jako Identifikovaná osoba k DPH a odvádět DPH z provize, kterou platíme uvedeným platformám. Podrobně  viz Airbnb, Booking.com a DPH.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt