logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy ze závislé činnosti a daň

Příjmy podle §6 - Musíme podat daňové přiznání? - Potvrzení o příjmu od zaměstnavatelů - Daňové přiznání - Které příjmy neuvádíme v daňovém přiznání - Zákon -

Příjmy podle §6

Příjmy ze závislé činnosti jsou hlavně příjmy ze zaměstnání a odměny na Dohody. Patří tam i méně obvyklé příjmy, uvedené v §6 zákona o daních z příjmů. 

Musíme podat daňové přiznání?

Pokud jsme měli jen příjmy ze zaměstnání, která se během roku nepřekrývala, daňové přiznání podávat nemusíme. Pokud se nám zaměstnání překrývala, podáme daňové přiznání.

Pokud jsme měli kromě příjmů ze zaměstnání i další příjem (například z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy), podáme daňové přiznání.

Potvrzení o příjmu od zaměstnavatelů

Pro daňové přiznání potřebujeme od všech svých zaměstnavatelů Potvrzení o příjmu.

Daňové přiznání

Ze všech Potvrzení o příjmu sečteme hrubou mzdu, odvedené pojištění a zaplacené zálohy na daň z příjmů.

Do tabulky na 2. straně daňového přiznání vepíšeme součet hrubých mezd a součet odvedeného pojištění. Na řádek 84 součet záloh na daň. Originály všech Potvrzení o zdanitelných příjmech k přiznání přiložíme.

Další postup viz daňové přiznání.

Které příjmy neuvádíme v daňovém přiznání

Nepatří sem například cestovní náhrady - stravné do výše dovolené Zákoníkem práce, příjmy ve formě stravenek do výše dovolené zákonem o daních z příjmů nebo paušální příjmy za použití vlastního nářadí, příspěvek na penzijní připojištění do výše stanovené zákonem o daních z příjmů, a další - viz § 6 odst. 7-9 zákona o daních z příjmů.

Zákon

§6 zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama