Příležitostná činnost bez zdanění

30 tisíc Kč za rok - Co patří do příležitostné činnosti - Příležitostná činnost nad 30 tisíc - Zákon -

30 tisíc Kč za rok

Limit pro příležitostné příjmy je 30 tisíc Kč za rok. Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Co patří do příležitostné činnosti

Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenský list, jako třeba posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, tedy:

  • příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenské oprávnění
  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel, samostatně hospodařící rolník
  • příjem včelařů - pokud jsme během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo

Nepatří sem například autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem. Autorské příjmy musíme vždy zdanit.

Příležitostná činnost nad 30 tisíc

Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných činností přesáhne za rok 30 tisíc Kč, musíme zdanit všechny tyto příležitostné příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. Zdaníme je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako "ostatní příjmy".

Zákon

Viz §10 odst. 1 a) a odst 3 zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt