logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příležitostná činnost 2023, 2024

Příležitostný příjem 2024 - limit se zvýšil na 50 tisíc  - Příležitostný příjem 2023 - limit 30 tisíc - Co tam patří - Co nepatří do příležitostné činnosti - Příležitostná činnost nad limit - zdaníme jako ostatní příjmy - Zákon -

Příležitostný příjem je příjem z výdělečné činnosti, na kterou nemáme živnostenské oprávnění. Nepatří sem příjmy autorů. Příležitostná činnost se nedaní, pokud je do limitu. Limit v roce 2023 je 30 tisíc Kč za rok. Od roku 2024 je limit 50 tisíc Kč za rok.

Příležitostný příjem 2024 - limit se zvýšil na 50 tisíc 

Pro příjmy roku 2024 a další roky platí, že osvobození příjmů z příležitostných činností se vztahuje na příjmy až do výše 50 000 Kč.

Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 50 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Když ale přesáhneme tento limit, musíme zdanit celou sumu příležitostných příjmů.

Příležitostný příjem 2023 - limit 30 tisíc

Limit pro příležitostné příjmy za rok 2023 je 30 tisíc Kč za rok. Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Když ale přesáhne tento limit, máme zdanit všechnu.

Co tam patří

Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenské oprávnění, jako třeba posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, tedy například:

  • činnosti, které provozujeme příležitostně (formou může být například tak zvaná smlouva o dílo)
  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel
  • příjem včelařů - pokud jsme během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo (od 2024 se na jedno včelstvo počítá 1000 Kč, pokud jsme měli maximálně 50 včelstev)
  •  

Reklama:

Co nepatří do příležitostné činnosti

Do příležitostné činnosti nepatří činnosti, na které máme platné živnostenské oprávnění, i kdybychom je prováděli jen příležitostně.

Nepatří sem ani autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem. Autorské příjmy musíme vždy zdanit.

Příležitostná činnost nad limit - zdaníme jako ostatní příjmy

Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných činností přesáhne za rok stanovený limit, musíme zdanit všechny tyto příležitostné příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. Zdaníme je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako ostatní příjmy.

Zákon

Viz §10 odst. 1 a) a odst 3 zákona o daních z příjmů viz zákony.

Reklama

reklama