Podnikání - jak začít podnikat

1) Musíme mít živnostenský list?

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění.

Pokud jsme například hudebníkem, autorkou článků do novin, daňovou poradkyní nebo znalcem, živnostenské oprávnění nepotřebujeme, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Jednotný registrační formulář 

Na začátku podnikání zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme najednou všechny nezbytné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat.

Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně. Například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění.

- Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění. 

- Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, zálohy první rok neplatíme. Oboje pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledu příjmů. A budeme-li mít nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme - viz Sociální pojištění a nízký zisk.

4) Daňová evidence

Tržby - příjmy musíme evidovat pro daňové přiznání k dani z příjmu. Doklady o výdajích buď schováváme a uděláme daňovou evidenci se skutečnými výdaji, nebo za celý rok spočítáme výdaje procentem z příjmů. (Třetí možnost, sjednat počátkem roku paušální daň, se nepoužívá.)

5) EET - elektronická evidence tržeb

Zjistíme, zda naše činnost podléhá EET, a podle toho začneme s EET.

6) DPH

Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH. Zpočátku však většina funguje jako neplátce DPH. 

7) Auto, silniční daň

Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

8) Web, doména, hosting

Jedním z prvních počinů by měl být vlastní web, kde zákazníky informujeme o své nabídce zboží nebo služeb. Můžeme ho vyrobit sami nebo pomocí programátora, budeme potřebovat i doménu a hosting. Vše potřebné viz Web pro podnikání.

9) Marketing, reklama

Zákazníci jsou základem našeho podnikání. Dlouhodobě nejlepší reklamní nástroj je web optimalizovaný pro vyhledávače, tedy SEO, viz Jak udělat web pro podnikání. Na počátku podnikání a však potřebujeme rychlejší metody, viz Marketing,reklama.

10) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku stanovíme zisk, tedy příjmy a výdaje, použijeme k tomu evidenci, kterou jsme zvolili (viz výše odstavec 4). Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu. Dále podáme Přehledy příjmů pro účely zdravotního a sociálního pojištění a zaplatíme pojištění. Na veškeré povinnosti a termíny nás upozorní Daňový kalendář. 

Aktualizováno dne 16.12.2019
Vytisknuto dne 26.1.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php