Podnikatel, podnikání, OSVČ

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Termín OSVČ je dnes již zastaralý, přesto velmi zažitý.

Pokud jako OSVČ začínáme, držíme se návodu Jak začít podnikat.

Podnikatel

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Definici podnikatele uvádí § 420 - 435 nového Občanského zákoníku. Vejdou se do ní živnostníci (vlastníci živnostenského oprávnění) i OSVČ bez živnosti.

Samostatná činnost (podnikání)

Samostatná činnost, dříve označovaná jako "podnikání nebo samostatná výdělečná činnost", je činnost občana stáří aspoň 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své jméno a svůj účet.

Podnikání

Podle § 7 zákona o daních z příjmů příjmy z podnikání jsou

Blíže viz Příjmy z podnikání.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Podnikatelem nejsme, jestliže máme jen

Blíže viz OSVČ bez živnosti.

Aktualizováno dne 23.2.2021
Vytisknuto dne 30.9.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/podnikani-osvc-podnikatel.php