Živnosti vázané

Živnosti vázané - seznam

Vázané živnosti vyjmenovává Příloha 2 živnostenského zákona. Pokud tam svoji činnost nenajdeme, může patřit mezi řemeslné živnosti nebo mezi koncesované živnosti. Pokud není ani tam, naše činnost patrně patří do volné živnosti.

Jak získáme vázanou živnost

Vázanou živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost.

Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář.

Odborná způsobilost

Abychom získali vázanou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i učitou délku praxe.

Vše najdeme v Příloze 2 živnostenského zákona.

Aktualizováno dne 11.2.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-vazane.php