Živnosti řemeslné

Řemeslné živnosti - seznam

Řemeslné živnosti vyjmenovává Příloha 1 živnostenského zákona.

Živnosti řemeslné jsou činnosti vázané, to znamená, že získání živnosti je podmíněné nějakým vzděláním a/nebo praxí. Pokud podmínky splňujeme a můžeme je doložit, stačí živnost už jen ohlásit. Nnemusíme o ni žádat a čekat, zda ji dostaneme.

Jak získáme řemeslnou živnost

Řemeslné živnosti nebo řemeslnou živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad. Zaplatíme poplatek 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář.

Odborná způsobilost

Abychom získali řemeslnou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost, viz zákon.

- odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) - viz § 21 odst. 1 Živnostenského zákona

- nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz § 22 odst. 1 Živnostenského zákona

- nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci - viz § 21 odst. 2 Živnostenského zákona

- nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru - viz § 22 f) Živnostenského zákona

Další druhy živností

Pokud jsme živnost nenalezli ve vázaných živnostech, možná je tato živnost volná živnost nebo patří do dalších druhů živností, viz vázané živnosti a koncesované živnosti. 

 

Aktualizováno dne 20.9.2018
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-remeslne.php