Živnosti koncesované

Koncesované živnosti - odborná způsobilost

Když chceme získat koncesovanou živnost, musíme splňovat předepsanou odbornou způsobilost, například ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i učitou délku praxe. Vše najdeme v Příloze 3 živnostenského zákona.

Koncesované živnosti seznam

Seznam koncesovaných živností vyjmenovává Příloha 3 živnostenského zákona. Patří tam:

Silniční motorová doprava

Provozování cestovní kanceláře

Ostraha, detektivové

Líh, střelivo,...

Další druhy živností

Pokud jsme živnost nenalezli v koncesovaných živnostech, možná patří jinam. Může být

Jak získáme koncesovanou živnost

Požádáme kterýkoliv živnostenský úřad. Musíme splňovat odbornou způsobilost. O koncesovanou živnost požádáme na živnostenském úřadě a doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky pro získání živnosti a odborné způsobilosti. O udělení živnosti rozhodne příslušný úřad. Poplatek je 1000 Kč.

Aktualizováno dne 30.12.2023
Vytisknuto dne 29.2.2024
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-koncesovane.php