Živnosti koncesované

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti vyjmenovává Příloha 3 živnostenského zákona.

Jak získáme koncesovanou živnost

Požádáme kterýkoliv živnostenský úřad. Musíme splňovat odbornou způsobilost. O koncesovanou živnost požádáme na živnostenském úřadě a doložíme splnění všeobecných podmínek a odborné způsobilosti. O udělení živnosti rozhodne příslušný úřad. Poplatek je 1000 Kč.

Odborná způsobilost

Musíme splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i učitou délku praxe.

Vše najdeme v Příloze 3 živnostenského zákona.

Další druhy živností

Pokud jsme živnost nenalezli ve vázaných živnostech, možná je tato živnost volná viz

nebo patří do dalších druhů živností, viz:

Aktualizováno dne 11.2.2023
Vytisknuto dne 5.6.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-koncesovane.php