Obnovení živnosti, přerušení, pozastavení

Přerušení živnosti, pozastavení

Provozování živnosti můžeme přerušit na libovolnou dobu - měsíc (například u sezonních prací) nebo celé roky. Výhodou je, že po dobu přerušení nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Ovšem nepojištěné měsíce se nám nezapočítají jako odpracovaná doba pro nárok na důchod. 

Přerušení živnosti oznámíme do osmi dnů správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně, do patnácti dnů finančnímu úřadu. Živnostenský úřad sice informovat nemusíme, ale můžeme tam provést všechna potřebná oznámení prostřednictvím změnového listu. A to na kterémkoliv živnostenském úřadě, viz živnostenské úřady.

Pokud jsme činnost přerušili a neobnovili ji do termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok, je třeba provést stejné úpravy jako při přechodu na paušální výdaje, což většinou znamená, že musíme podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu. 

Pokud chceme během přerušení získat podporu v nezaměstnanosti, zajdeme i na úřad práce.

Zrušení živnosti

Postupujeme podobně jako při přerušení, nemusíme přitom dokládat souhlas finančního úřadu. Pokud se samostatnou činností končíme, je ale třeba provést stejné úpravy jako při přechodu na paušální výdaje, což většinou znamená, že musíme podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu.

Obnovení živnosti

Živnost můžeme obnovit opět prostřednictvím změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě. Nebo zajdeme zvlášť na správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu.

Výmaz z živnostenského rejstříku

Od roku 2015 platí, že po čtyřech letech ode dne, kdy jsme zrušili poslední živnostenské oprávnění, budou všechny dosud zveřejněné údaje převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná. Přístupné budou na vyžádání jen těm, kteří na to mají právo.

Aktualizováno dne 11.3.2020
Vytisknuto dne 9.7.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/preruseni-zivnosti.php