Přehled příjmů OSVČ pro pojištění

Přehled podáme po daňovém přiznání

Po skončení roku musíme po podání daňového přiznání podat ještě dva přehledy příjmů: pro sociální pojištění a pro zdravotní pojištění.

Termín pro podání Přehledů

Oba přehledy podáme po skončení roku. Normálně do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání. Pokud jsme tedy podali přiznání na papírovém formuláři, podáme Přehledy do počátku května. Pokud jsme přiznání podali elektronicky, podáme Přehledy do počátku června. Pokud nám podal přiznání daňový poradce, podáme Přehledy příimů do počátku srpna. 

V době koronaviru jsou termíny posunuté. V roce 2021 podáme do 2. srpna přehled pro zdravotní pojištění, do 30. června pro sociální pojištění.

Za rok 2020 počítejme s odpuštěnými zálohami

V Přehledech příimů za rok 2020 nezapomeňme, že na půl roku byly odpuštěny minimální zálohy. 

Formuláře - tiskopisy

Formuláře si stáhneme či vyzvedneme na OSSZ - správě sociálního zabezpečení  a své zdravotní pojišťovně. 

Online podání

Přehled pro sociální pojištění můžeme podat online na eportal.cssz.cz.

Přehled pro sociální pojištění

Tiskopis vyplníme podle Pokynů, který je součástí přehledu. Podáme jej poštou nebo osobně úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení. Pokud máme elektronický podpis nebo datovou schránku, můžeme přehled vyplnit online a odeslat elektronicky internetem (ta adresa online formuláře se občas mění, takže je třeba vyhledat online formulář na webu eportal.cssz.cz/. (I když máme datovou schránku, i tak můžeme přehled podat na papíře.)

V přehledu uvedeme dílčí základ daně ze samostatné činnosti, který jsme uvedli v daňovém přiznání. Ztrátu z podnikání z předchozích let neodečítáme.

Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok. Při nízkém zisku nám nevznikne povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální poj. a nízký zisk.

Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili zálohy na sociální pojištění (přesný údaj vyčteme z informačního dopisu, který nám úřad pošle poštou). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.

Přehled pro zdravotní pojištění

Tiskopis vyplníme podle přiložených pokynů a podáme své  zdravotní pojišťovně.

Uvedeme příjmy a výdaje, které jsme uvedli v daňovém přiznání. Počínaje Přehledem příjmů za rok 2021 (budeme řešit až v roce 2022) budeme i tady uvádět daňový základ, stejně, jako je tomu v Přehledu pro sociální pojištění.

Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok.

Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem) a dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.

Když jsme byli nemocní

Pokud jsme byli celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti a vznikl nám nárok na výplatu dávek z nemocenského pojištění OSVČ, snížíme si za toto období vyměřovací základ.

Doplatky pojištění

Zdravotní i sociální pojištění doplatíme do osmi dnů od podání Přehledu příjmů.

Případný přeplatek dostaneme poštou nebo jej použijeme na úhradu dalších záloh (vyznačíme v Přehledu).

Aktualizováno dne 1.4.2021
Vytisknuto dne 22.1.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/prehled-pojisteni.php