Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení

Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti".

Čím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat (viz Důchody a důchodci).

Kdy a kolik na sociální pojištění

Pokud máme aktivní živnostenské oprávnění, řídíme se tím, zda je samostatná výdělečná činnost naše:

Zálohy na sociální pojištění

Výše a splatnost záloh viz zálohy na sociální pojištění.

Sazba sociálního pojištění

Sazba dělá 29,2 % z vyměřovacího základu. Tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let.

Z jakých příjmů platíme sociální pojištění jako OSVČ

Sociální pojištění platíme za příjmy z podnikání a ostatní samostatné výdělečné činnosti a za další příjmy z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (tzv. nezávislá povolání).

Neplatíme z pronájmu nemovitostí a movitých věcí, které nebyly součástí majetku k podnikání.

Přerušení živnosti

Pokud jsme přerušili živnost, nemusíme sociální pojištění platit.

Aktualizováno dne 1.6.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-duchodove-zabezpeceni.php