Sociální pojištění OSVČ - hlavní činnost

Je naše činnost hlavní nebo vedlejší?

Naše samostatná výdělečná činnost je posuzovaná jako hlavní, pokud se nám nepodaří včas doložit, že je vedlejší.

Sociální pojištění při hlavní činnosti

Platíme zálohy, které nám vyšly v posledním Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při hlavní činnosti. Po podání Přehledu doplatíme podle skutečného zisku.

Pokud jsme měli předešlý rok jen nízký zisk nebo ztrátu nebo pokud začínáme podnikat, platíme minimální zálohy.

Můžeme platit vyšší zálohy

Můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku, přitom každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění.

Vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % daňového základu za předchozí rok ani nižší než minimální vyměřovací základ. Nemůže být  ani vyšší než maximální vyměřovací základ  (viz zálohy na sociální pojištění).

Když začínáme podnikat

Když s podnikáním začínáme a máme podnikání (nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost) jako hlavní činnost, platíme minimální zálohy při hlavní činnosti.

Aktualizováno dne 1.6.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-hlavni-cinnost.php