Sociální pojištění OSVČ

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Osvobozeni od záloh jsme jen tehdy, když to máme jako vedlejší činnost a máme nízký zisk.

Splatnost záloh od ledna 2019

Od ledna 2019 jsou zálohy splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- v roce 2018 platíme zálohu 2189 Kč (od podání přehledu za rok 2017 do podání přehledu za rok 2018)

- v roce 2019 platíme zálohu 2388 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019)

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální (nebo s podnikáním začínáme), platíme aspoň minimální zálohy. 

- v roce 2018 platíme zálohu 876 Kč (od podání přehledu za rok 2017 do podání přehledu za rok 2018)

- v roce 2019 platíme zálohu 955 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019) 

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a zároveň máme jen nízké zisky, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti. Pokud nám v posledním Přehledu příjmů vyšlo, že zálohy platit musíme, ale máme v současnosti tak malé příjmy, že bychom nemuseli sociální pojištění platit, můžeme požádat OSSZ o zrušení záloh.  

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Aktualizováno dne 10.1.2019
Vytisknuto dne 26.1.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zalohy-na-socialni-pojisteni.php