Zálohy na sociální pojištění OSVČ 2020

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Zálohy nemusíme platit, když máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší a máme nízký zisk.

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet. Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Sociální pojištění při koronaviru

Od března do srpna 2020 nemusíme platit zálohy na sociální (důchodové) pojištění, a to ani při činnosti hlavní, ani při činnosti vedlejší. Nemusíme o to nijak žádat, prostě nezaplatíme. Pokud jsme přesto zaplatili nebo zaplatíme, budou tyto úhrady použity jako zálohy na září až prosinec nebo na jiné naše závazky k ČSSZ.

Po skončení roku, v Přehledu příjmů za rok 2020, si od výsledné částky, která nám vyjde na sociální pojištění za rok 2020, odečteme nejen uhrazené zálohy, ale také 2544 Kč za každý z měsíců březen až srpen (u hlavní činnosti) nebo 1018 Kč za každý z měsíců březen až srpen (u vedlejší činnosti). O tyto částky tedy zaplatíme méně a opravdu ušetříme.

Pro výpočet důchodu se budou tyto měsíce považovat za vyloučenou dobu a bude se na ně pohlížet stejně, jako kdybychom zálohy platili.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- v roce 2020 platíme zálohu 2544 Kč (od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020)

- v roce 2019 platíme zálohu 2388 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019)

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy, platíme aspoň minimální zálohy. 

- v roce 2020 platíme zálohu 1018 Kč (od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020)

- v roce 2019 platíme zálohu 955 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019) 

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Viz Nízký zisk při vedlejší činnosti. 

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Aktualizováno dne 1.4.2020
Vytisknuto dne 10.8.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zalohy-na-socialni-pojisteni.php