Zdravotní pojištění OSVČ

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li příjmy ze samostatné činnosti, tak zdravotní pojištění platit musíme.

Sazba pro zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku. (Ztrátou z předchozích let si tady zisk nemůžeme snížit.)

Když máme samostatnou činnost jako hlavní činnost

Pokud je samostatná výdělečná činnost naše hlavní činnost, musíme platit měsíčně poměrně vysoké zálohy.

Měla by to být částka, která nám vyšla v posledním Přehledu, ale ta je většinou nižší než takzvaná minimální záloha, jejíž výši pro každý rok určuje stát. My ale musíme platit tuto vysokou minimální zálohu. 

Minimální záloha při hlavní činnosti

Pokud máme samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem a v Přehledu za minulý rok nám vyšlo méně než minimální záloha, platíme alespoň tu minimální částku. 

- minimální záloha při hlavní činnosti od ledna 2019 je 2208 Kč (za leden se platí do 8. února)

- minimální záloha při hlavní činnosti od ledna 2018 je 2024 Kč

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší:

Když máme samostatnou činnost jako vedlejší

Máme-li samostatný výdělek jako vedlejší činnost, nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere v těch měsících, kdy jsme zaměstnaní a zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Pojistné platí i stát - zálohy dle Přehledu

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.

Že platí některá z uvedených skutečností nahlásíme na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od změny. Zálohy pak platíme jen podle zisku z předešlého roku, i když je samostatná činnost naše hlavní činnost. Minimální zálohy platit nemusíme (jednou jsem platila 30 Kč měsíčně). Po skončení roku po podání Přehledu doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

V roce, kdy s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme, a to až do podání prvního Přehledu.

Zúčtování záloh - Přehled

V každém případě podáme po skončení roku Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Přerušení živnosti

Pokud jsme přerušili živnost a nemáme zaměstnání, přihlásíme se na úřad práce (ten za nás zdravotní pojištění bude platit) nebo platíme zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (což je výrazně méně než OSVČ). 

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší

Pokud byla samostatná výdělečná činnost naše hlavní činnost a nastoupíme do zaměstnání, ohlásíme to zdravotní pojišťovně (změnovým formulářem). Od měsíce, ve kterém jsme byli celý měsíc zaměstnancem (od prvního do posledního dne měsíce), můžeme přestat platit zálohy. (Pro zdravotní pojištění přitom platí jiné podmínky než pro sociální pojištění: OSSZ nám uzná vedlejší činnost pro sociální pojištění už při splnění podmínek pro vedlejší činnost alespoň část měsíce, u zdravotního pojištění je musíme splňovat celý měsíc.)

Spolupracující osoba

Pro spolupracující osoby platí vše uvedené.

Aktualizováno dne 7.1.2019
Vytisknuto dne 18.10.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php