Zdravotní pojištění OSVČ, zálohy

Musíme platit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění musíme zaplatit z celého svého zisku, který máme jako OSVČ. Zálohy během roku platíme tehdy, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost - musíme každý měsíc zaplatit zálohu, a to i tehdy, když začínáme nebo jsme měli ztrátu. 

Sazba

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku. 

Minimální záloha

Zálohy se platí jen tehdy, máme-li OSVČ jako svoji hlavní činnost. Platíme podle toho, kolik nám vyšlo v Přehledu příjmů, minimálně však: 

- 2968 Kč se platí od ledna 2024 (za leden splatno do 8. února)

- 2722 Kč se platí od ledna 2023 (za leden splatno do 8. února)

Splatnost

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Přihlášení na zdravotní pojištění

Jako OSVČ se musíme přihlásit na zdravotní pojištění.

OSVČ hlavní činnost

Pokud je samostatná činnost naše hlavní činnost (podrobněji Socialní pojištění při hlavní činnosti), musíme platit měsíčně poměrně vysokou zálohu, která nemůže být nižší než takzvaná minimální záloha. A pokud nám v posledním Přehledu příjmů vyšla záloha ještě větší, musíme platit tu větší podle Přehledu. 

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší nebo když je sice hlavní, ale pojistné za nás platí i stát.

OSVČ vedlejší činnost

Máme-li samostatný výdělek jako vedlejší činnost (podrobněji Sociální pojištění při vedlejší činnosti), nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere v těch měsících, kdy jsme zaměstnaní a zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Pojistné platí i stát

Výhodu máme, pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.

Že platí některá z uvedených skutečností nahlásíme na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od změny. Zálohy pak platíme jen podle zisku z předešlého roku, i když je samostatná činnost naše hlavní činnost. Minimální zálohy platit musíme (jednou jsem platila 30 Kč měsíčně). Po skončení roku po podání Přehledu doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

V roce, kdy s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme, a to až do podání prvního Přehledu.

Přehled příjmů

V každém případě podáme po skončení roku Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Přerušení živnosti

Pokud jsme přerušili živnost a nemáme zaměstnání, přihlásíme se na úřad práce (ten za nás zdravotní pojištění bude platit) nebo platíme zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (což je výrazně méně než OSVČ). 

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší

Pokud byla samostatná výdělečná činnost naše hlavní činnost a nastoupíme do zaměstnání, ohlásíme to zdravotní pojišťovně (změnovým formulářem). Od měsíce, ve kterém jsme byli celý měsíc zaměstnancem (od prvního do posledního dne měsíce), můžeme přestat platit zálohy. (Pro zdravotní pojištění přitom platí jiné podmínky než pro sociální pojištění: OSSZ nám uzná vedlejší činnost pro sociální pojištění už při splnění podmínek pro vedlejší činnost alespoň část měsíce, u zdravotního pojištění je musíme splňovat celý měsíc.)

Spolupracující osoba

Pro spolupracující osoby platí vše uvedené.

Aktualizováno dne 3.11.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php