Pojištění není daňový výdaj

Pojištění není daňový výdaj

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, které platíme za nás - OSVČ nebo za svoji spolupracující osobu, není daňově uznatelný výdaj.

Přeplatek na pojistném

Přeplatky na zdvotním ani sociálním pojištění nezdaňujeme, není to zdanitelný příjem.

 

 

 

 

Aktualizováno dne 12.4.2016
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/pojisteni-jako-vydaj.php