Dohody - srovnání

Písemně

Dohoda o provedení práce i Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Charakter práce není nijak podstatný, i na Dohodu o provedení práce je možné vykonávat činnosti, které se opakují.

Dohoda o provedení práce

Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Zdanění viz Dohoda o provedení práce. 

Dohoda o pracovní činnosti

Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce může být až polovina normální pracovní doby. Zdanění viz Dohoda o pracovní činnosti, 

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

Zákon

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno dne 25.11.2019
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/brigady.php