Výdaje (náklady) daňově uznatelné

Daňové výdaje

Pokud vedeme daňovou evidenci, můžeme uplatnit skutečně vynaložené výdaje. Ty jsou daňově uznatelné, pokud

Výdaje nejsou povinné

Výdaje spojené s podnikáním uplatnit nemusíme, je to možnost, nikoliv povinnost. Přijaté faktury či paragony nemusíme v daňové evidenci vůbec uvádět.

Výdaje (náklady) vymezené jinak či zakázané

Pro některé typy výdajů platí výjimky nebo specifické podmínky:

Více viz § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů.

Výdaje i pro osobní potřebu

Výdaje sloužící zároveň pro osobní spotřebu (např. auto, počítač, papíry do tiskárny, telefon) můžeme uplatnit jen poměrnou částí připadající na podnikání.

Výdaje na opravu, údržbu i technické zhodnocení majetku používaného k podnikání, který jsme ale nezařadili do obchodního majetku, jsou také výdaje pro osobní spotřebu.

Výdaje nad rámec a dary

Výdaje které nejsou na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžeme uplatnit jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejících, jestliže tyto příjmy zároveň zdaňujeme nebo jsme je už zdanili. Dary mají vlastní úpravu.

Podvojné účetnictví má náklady a výnosy

Pokud vedeme podvojné účetnictví, účtujeme náklady podle Zákona o účetnictví a navazujících předpisů, to znamená, že časové zařazení nákladů a výnosů se od daňové evidence v některých případech liší.

Aktualizováno dne 1.12.2016
Vytisknuto dne 28.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php