Paušál na auto pro daně

Paušální výdaj na dopravu

Paušál na auto, v zákoně "paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem", je výhodný a jednoduchý způsob, jak uplatňovat výdaje na použití auta. Místo skutečných výdajů za provoz auta uplatníme za každý měsíc zákonem stanovenou částku. Nemusíme tak skladovat paragony od benzinu a parkování, ani počítat cestovní náhrady podle ujetých kilometrů.

Kdy můžeme použít

Paušál na auto můžeme uplatnit pro příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z pronájmu. Ale jen tehdy, pokud vedeme daňovou evidenci a uplatňujeme skutečné výdaje podle dokladů. Pokud však uplatňujeme výdaje procentem z příjmů ("paušálem"), paušál na dopravu již použít nemůžeme.

Kolik to dělá

Jako výdaj uplatníme 5000 Kč měsíčně na auto, které jsme používali plně a zcela jen pro samostatnou činnost nebo pronájem. Pokud jsme používali auto částečně i pro osobní spotřebu, uplatníme jen 4000 Kč měsíčně.

Auto i pro soukromou potřebu

Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, uplatníme paušál jen 4 000 Kč měsíčně. Podobně krátíme i jiné povolené výdaje (viz níže), uplatníme si z nich jen 80%. Když jsme použili vozidlo i soukromě jen v některých měsících, krátíme jen v konkrétních měsících. Odpisy auta však musíme zkrátit na 80 % pro celý rok. 

Výdaje navíc

Pokud uplatňujeme paušál na auto, které vlastníme, nesmíme již uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné. U vozu vlastního, který jsme zařadili do obchodního majetku (většinou proto, abychom jej mohli odpisovat), můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy apod. 

U paušálu na auto pronajaté nesmíme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné. Máme-li vůz pronajatý, můžeme navíc uplatnit prokázané výdaje na pronájem vozu, pojistné a výdaje na opravy a údržbu

Pořízení auta, prodej auta

V měsíci, kdy jsme vozidlo pořídili nebo prodali, uplatníme jen poměrnou část paušálu.

Reklama:

Ne vypůjčené, pozor u úvěru

Paušál použijeme na motorová vozidla vlastní (zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku) nebo najatá. Může to být auto osobní i autobus (kategorie M), nákladní auto (kategorie N) i motocykl nebo některé tříkolky (kategorie L).

Paušál nemůžeme použít u vozidla bezplatně vypůjčeného (například od rodičů) a na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva, a my je používáme na základě smlouvy o výpůjčce.

Maximálně tři auta s paušálem

V jednom zdaňovacím období můžeme použít paušál na auto maximálně na 3 vozidla. Krácený paušál při užívání vozidla i pro soukromé účely použijeme jen u jednoho vozu, u zbylých dvou (nebo jednoho) vozů se má za to, že jsou používána výhradně k podnikání.

Auto nemůžeme půjčovat

Kromě nás mohou autem jezdit naši zaměstnanci či spolupracující osoba, ale jen pracovně. Nesmíme auto ani na chvíli přenechat k užití jiné osobě, ani příbuznému, a to ani tehdy, pokud by to bylo v souvislosti s naším či jeho podnikáním.

Dělený paušál

Pokud máme auto ve společném vlastnictví s manželem/manželkou a nebo s jinými lidmi, můžeme si paušál rozdělit tak, aby všichni dohromady uplatnili maximálně 5 tisíc Kč za měsíc.

Nelze kombinovat režimy

U stejného vozidla musíme po celý rok držet jeden druh výdajů - buď paušál a nebo jiný způsob uplatňování výdajů na auto.

Musíme vést deník jízd?

Deník jízd musíme vést, pokud auto/a používají kromě nás i naši zaměstnanci. Deník je třeba vést, pokud jsme plátci DPH a budeme žádat odpočet DPH na pohonné hmoty, deník jízd je dále třeba kvůli předpisům o bezpečnosti práce (k tomu viz v článku Výdaje na auto).

Pohonné hmoty a DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme při paušálu nárokovat odpočet DPH z pohonných hmot. Pouze pokud vedeme deník jízd a pouze pokud máme daňové doklady o koupi PHM.

Jak v daňové evidenci

V daňové evidenci bude paušál součástí výdajů, prostě jej každý měsíc nebo na konci roku přičteme - zaevidujeme.

Silniční daň

Silniční daň se platí už jen za vozy nad 12 tun. U pronajatých neplatíme ani to.

Zákon

Paušální výdaj na dopravu viz §24 odst.2 písm. zt) Zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 23.1.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-auto.php