Cestovní náhrady OSVČ

Náhrada za ujeté kilometry

Základní náhradu za auto plus náhradu za pohonné hmoty podle počtu ujetých kilometrů můžeme použít například tehdy, když vlastní auto nezahrneme do majetku pro podnikání. 

Pouze náhradu za pohonné hmoty, ale ne již náhradu za auto použijeme u auta bezplatně vypůjčeného, vlastního auta vyřazeného z majetku nebo auta, které jsme pořídili na "leasing".

Pokud uplatňujeme náhradu podle ujetých kilometrů, nemůžeme zároveň použít paušál na dopravu. Podrobněji viz Výdaje na auto.

Základní náhrada za použití vozidla - sazba

Základní náhrada je u osobních silničních motorových vozidel na 1 km jízdy:

- 4,10 Kč v roce 2019

- 4 Kč v roce 2018

Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot

průměrné ceny PHM OSVČ: --- rok 2018 --- rok 2019
     
benzin 95 oktanů 30,50 Kč/l 33,1 Kč/l
benzin 98 oktanů 32,80 Kč/l 37,10 Kč/l
nafta motorová 29,80 Kč/l 33,60 Kč/l

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Celkovou náhradu za pohonné hmoty spočítáme z této spotřeby a průměrné ceny benzinu. Auto na LPG je totiž stále autem na benzin s platnou spotřebou benzinu uvedenou v technickém průkazu a průměrná cena LPG není vyhlašována. Můžeme sice použít cenu z dokladu o nákupu LPG, ale to vždy vyjde méně výhodně než při použití průměrné ceny benzinu.

Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%).

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkazu - použijeme údaj o spotřebě pohonných hmot pro kombinovaný provoz. Pokud není spotřeba pro kombinovaný provoz uvedena, vypočítáme průměrnou spotřebu jako aritmetický průměr spotřeb, které v technickém průkazu uvedeny jsou.

Aktualizováno dne 6.12.2019
Vytisknuto dne 26.1.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/prumerne-ceny-phm.php