Dary snižující daň z příjmu

Dar či sponzoring

Dar nesouvisí s naším podnikáním, za své peníze nedostáváme protihodnotu (třeba reklamu), můžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor.

Dar pro nás není daňově uznatelný výdaj, ale v určité míře nám sníží daň z příjmů, pokud zákonu o daních z příjmů vyhovíme co do příjemce a účelu daru.

Výše daru - kolik darovat

Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč.

Maximálně můžeme v daňovém přiznání uplatnit 15 % ze základu daně, pro rok 2022 a 2023 je to zvýšeno na 30%.

Dárci krve

Bezpříspěvkový dárce krve si odečte za každý odběr 3000 Kč jako dar na zdravotnické účel.

Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení

Darujeme fyzické osobě s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, provozující

Dar invalidnímu důchodci

Darujeme poživateli invalidního důchodu s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

Dar zdravotně postiženému dítěti

Darujeme nezletilému dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému, vyžadujícímu mimořádnou péči (zákon 155/1995 Sb.) s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

Dary právnickým osobám

Příjemcem daru může být

Dar může být poskytnut na financování:

Jaké doklady potřebujeme

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. Musí být uveden účel a příjemce daru a odpovídat podmínkám zákona (viz výše). A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky.

Aktualizováno dne 17.3.2023
Vytisknuto dne 20.3.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dary-a-dane.php