Reklamní a propagační předměty, vzorky zboží

Reklamní a propagační předměty a daň z příjmů

Reklamní a propagační předmět, který darujeme svým zákazníkům, je podle zákona o daních z příjmů (§ 25 odst.1 písm. t)) předmět, který:

Výdaje na pořízení těchto předmětů jsou pro nás daňově uznatelné pro daň z příjmů.

Příjemce daru (fyzická osoba) nemusí z takového přijatého daru platit daň z příjmů.

Dárky v rámci ekonomické činnosti, vzorky zboží a DPH

Podle zákona o DPH nemusíme odvádět DPH, pokud poskytneme

Přitom si u těchto předmětů můžeme při jejich pořízení uplatnit nárok na odpočet DPH.

Aktualizováno dne 11.6.2019
Vytisknuto dne 30.6.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/reklamni-predmety.php