Nápoje na pracovišti pro zaměstnance

Nápoje

Balená voda (minerálky, limonády), nakupovaná pro pití zaměstnanců na pracovišti nebo pro pohoštění obchodních partnerů nebo zákazníků nebývá daňově uznatelná.

Podle Pokynu D-6 z roku 2011 balená pitná voda nedaňovým nákladem není, takže patrně je daňově odčitatelná.

Přístroje

Naopak výdaje/náklady na zakoupení přístrojů na ohřívání a chlazení vody na pití pro potřeby zaměstnanců jsou vesměs uznávány jako daňové, ale náplně do těchto přístrojů už daňově uznatelné nejsou.

Balená voda na pracovišti a DPH

Jsme-li plátce DPH, máme nárok na odpočet při nákupu balené pitné vody nebo ochranných nápojů pro potřebu zaměstnanců na pracovišti.

Poskytujeme-li pak tuto balenou pitnou vodu nebo ochranné nápoje pro potřebu zaměstnanců na pracovišti, není to předmětem DPH a nemusíme tudíž odvádět daň z přidané hodnoty.

Aktualizováno dne 20.5.2013
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady.php