Doklad a faktura neplátce

Doklady, pokud nejsme plátci DPH

Nejsme-li plátci DPH ani nevedeme podvojné účetnictví, žádný předpis nám nepřikazuje, jak mají naše doklady vypadat. Pro nás i pro případnou kontrolu finančním úřadem je však dobré, aby určité údaje obsahovaly. Navíc pro platby v hotovosti platí pro některé činnosti pravidla EET - elektronické evidence tržeb, která je třeba respektovat. 

Příjmy v hotovosti

Pokud nepodléháme EET, při prodeji zboží nebo služeb v hotovosti jsme povinni vystavit a vydat doklad jen na žádost zákazníka, nerozhoduje při tom výše částky. Můžeme vydávat paragony a nebo příjmové pokladní doklady, do kterých napíšeme jméno zákazníka. Originál dáme zákazníkovi, kopii si necháme a zaevidujeme. doklady číslujeme.

Jestliže naše výdělečná činnost již podléhá elektronické evidenci tržeb, vydáváme stvrzenky podle pravidel EET, viz Účtenka pro zákazníka na EET.

Příjmy převodem na účet

Dokladem je výpis z účtu, vydaná faktura i smlouva.

Faktura vydaná, náležitosti faktury

Z našich vydaných faktur by mělo být jasné alespoň:

Máme-li živnost, na fakturu připíšeme "Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.", přitom není třeba uvádět konkrétní příslušnost, jednací čísla ani ID RŽP z výpisu z živnostenského oprávnění.

Vydané faktury bychom měli číslovat, nejen kvůli přehlednosti pro nás a případnému pozdějšímu dohledání kvůli reklamaci zákazníka, ale i proto, abychom před správcem daně předešli podezření, že jsme nějakou zatajili. Vydané faktury můžeme vystavovat i posílat online pomocí některé aplikace, například Fakturoid.cz.

Výdaje v hotovosti, převodem z účtu, dobírka

Při nákupu za hotové potřebujeme originál dokladu. Když je doklad nejednoznačný, je lepší k němu přidat upřesnění. Když hrozí vyblednutí, je dobré jej okopírovat.

Pokud něco koupíme na dobírku, požádáme při úhradě dobírky přepravce, aby nám vystavil potvrzení o převzetí peněz, jinak by nám mohl chybět doklad o úhradě (pokud by v balíčku nebyl takový doklad).

Platíme-li převodem z účtu, je nám dokladem o zaplacení náš výpis z účtu.

Faktury přijaté

Pro doložení našich výdajů nepotřebujeme fakturu s razítkem ani podpisem, stačí nám vytisknout fakturu obdrženou emailem. Pro přehlednost si přijaté faktury většinou číslujeme. Pokud fakturu přikládáme k úhradě v hotovosti, není třeba ji ani číslovat.

Zálohová faktura

Nejedná se prakticky o doklad, je to jen informace pro platbu předem. Můžeme ji přiložit k dokladu o platbě.

Archivace dokladů

I když nejsme plátci DPH, musíme své doklady předepsanou dobu archivovat.

Daňové doklady plátce DPH

Jsme-li plátci DPH, tak doklady, které vydáváme a přijaté doklady, u kterých si budeme nárokovat odpočet DPH musí mít náležitosti daňového dokladu.

Účetní doklady pro podvojné účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, naše doklady jsou účetní doklady a musí mít náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví:

Aktualizováno dne 19.5.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/faktury-doklady.php