Daňová evidence plátce DPH

Evidence plátce DPH

Daňová evidence k DPH musí od roku 2016 obsahovat více údajů než dříve kvůli nástupu kontrolního hlášení. Jde o to, abychom mohli sečíst zvlášť plnění, která budeme uvádět v kontrolním hlášení kumulativně. U plnění, která budeme uvádět jednotlivě, zase musíme zachycovat i DIČ, původní číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH. Blíže viz kontrolní hlášení. Máme-li účetní program, vyřeší to patrně dodavatel softwaru, vedeme-li však evidenci v tabulkách, třeba v Excelu, musíme evidenci upravit.

Náležitosti evidence pro DPH

Evidence pro účely DPH musí obsahovat veškeré údaje vztahující se k našim daňovým povinnostem, a to v takovém členění, abychom mohli sestavit daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a případně i souhrnné hlášení. To vše v členění podle sazeb DPH. V naprosté většině případů vystačíme s těmito evidencemi:

Zákon

Viz §100 a 100 a) Zákona o DPH.

Pozor na daň z příjmu

Z daňové evidence pro DPH potřebujeme dostat také údaje pro daň z příjmů, a to v rozsahu daňové evidence nebo pro výdaje paušálem. Úpravu provedeme většinou z toho důvodu, že u přijatých a vydaných faktur a jiných odložených úhrad (třeba paragon v balíku s dobírkou) se liší den uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH a den, kdy peníze fyzicky dostaneme nebo zaplatíme, což bývá na přelomu roku. Pro daň z příjmů totiž zásadně respektujeme datum, ve kterém roce jsme peníze opravdu obdrželi nebo zaplatili, viz daňová evidence.

Aktualizováno dne 29.12.2017
Vytisknuto dne 26.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-danova-evidence.php