Cizí měna, jednotný kurz

Přepočet cizí měny na koruny

Příjmy v cizí měně potřebujeme přepočítat na koruny. Vedeme-li daňovou evidenci, potřebujeme přepočítat na koruny také výdaje v cizí měně. Teď jde o to, jakým kurzem to máme nebo můžeme udělat.

Jaký kurz použít

Jako OSVČ máme na výběr:

- denní kurz ČNB platný k datu uskutečnění příjmu nebo výdaje

- pevný kurz pro námi zvolené období

- jednotný kurz vyhlášený po konci roku 

Denní kurz

Tohle je asi nejjasnější způsob, prostě to přepočítáme kurzem ČNB, který platí právě pro ten den, kdy se to uskutečnilo.

Pevný kurz

Pevný kurz je kurz ČNB pro první den období, které chceme používat (rok, čtvrtletí, měsíc...). 

Jednotný kurz, jednotné kurzy

Jednotný kurz můžeme použít až po skončení roku. Transakce v cizí měně během roku "strkáme do šuplíku" a po skončení roku provedeme přepočet všech těch případů jedním kurzem. (Nemůžeme použít, když jsme plátci DPH).

Jednotné kurzy vyhlašuje Ministerstvo financí vždy po skončení roku Pokynem D zpětně pro právě uplynulý rok. Nejjednodušeji jej najdeme, když zadáme do vyhledávače například "jednotný kurz 2022 čnb".

Nekombinovat

Během jednoho roku nemůžeme kombinovat jednotný kurz s ostatními metodami. Můžeme si ale vybrat nejvýhodnější možnost pro celý rok.

Nákup či prodej cizí měny

Během roku můžeme také použít kurz při nákupu či prodeji cizí měny, tak, jak to banka nebo směnárna spočítala, a dala nám od toho papír.

Kurzové rozdíly

Pokud vedeme daňovou evidenci nebo uplatňujeme výdaje paušálem nebo máme paušální daň, nepočítáme na konci roku kurzové rozdíly. To dělá jen ten, kdo vede podvojné účetnictví.

Aktualizováno dne 19.5.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/cizi-mena.php