Inventarizace majetku a daňová evidence

Zjednodušená inventarizace

Vedeme-li daňovou evidenci, vždy k 31.12. a také ke dni ukončení podnikání:

Nemusíme inventarizovat majetek nehmotný ani stav peněz.

Zápis o takové inventarizaci archivujeme stejně dlouho jako ostatní daňovou evidenci.

Manka - upravíme základ daně

Pokud zjistíme manko (něco nám chybí), snížíme výdaje o příslušnou částku, kterou již máme jako výdaj zaevidovanou.

Manka, která nevadí

Nemusíme snižovat zaevidované výdaje, když máme

a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného, které jsme si stanovili.

Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru naší činnosti a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit náš základ daně.

V zákoně viz § 25 odst. 1 písm. n) a odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 21.5.2013
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/inventura-inventarizace-majetku.php