Ocenění majetku a daňová evidence

Vstupní cena hmotného majetku

V daňové evidenci je správná vstupní cena majetku důležitá pro daňové účely - pro uplatnění výdaje nebo pro odpis majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek (dříve investiční majetek) oceníme podle § 29 zákona o daních z příjmů. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. Pokud majetek vložíme do podnikání později než při nákupu, musíme většinou odpisovat z ceny reprodukční (například u auta, které jsme koupili déle než jeden rok před vložením do obchodního majetku). Reprodukční cena se stanovuje podle Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Ocenění pohledávek

Pohledávky oceníme podle § 5 zákona o daních z příjmů (hlavně odst.9).

Ocenění závazků

Závazky oceníme při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.

Ocenění peněz a cenin

Peníze a ceniny oceníme jejich jmenovitou hodnotou.

Ocenění ostatního majetku

Ostatní majetek, např. nehmotný majetek, oceníme

Přitom

Vstupní cena v účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, oceňujeme majetek podle § 24-28 zákona o účetnictví a zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Aktualizováno dne 31.7.2013
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/oceneni-majetku.php