Dlouhodobý hmotný majetek - investiční

Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotným majetkem nejsou zásoby.

Ocenění - vstupní cena

Vstupní cena viz ocenění majetku.

Daňová uznatelnost - odpisy

Výdaje na pořízení hmotného majetku uplatníme přes odpisy. Při vyřazení majetku zase uplatníme zůstatkovou cenu (tamtéž).

Hmotný majetek vyloučený z odpisování (viz § 27 Zákona o daních z příjmů) do výdajů nedostaneme.

Evidence v daňové evidenci

Záleží na nás, jak bude vypadat. Abychom později při daňové kontrole netápali, měli bychom evidovat:

Aktualizováno dne 19.5.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/hmotny-majetek.php