Zásoby, sklad

Co jsou zásoby

Podrobně § 9 vyhl. 500/2002 pro podvojně účtující.

Zboží

Zboží jsou

Daňová uznatelnost v daňové evidenci

Výdaje na pořízení zásob jsou v daňové evidenci najednou v roce, kdy jsme vydali peníze na jejich pořízení.

Ocenění

Evidence zásob v daňové evidenci

Dříve bylo nutné sledovat tzv. drobný hmotný majetek (nad 3000 Kč). To už dnes neplatí, takže záleží na nás, jak a jestli vůbec budeme zásoby evidovat. U zboží můžeme například evidovat:

Inventura je nezbytná

Vždy k 31.12. musí být provedena inventura majetku - zjištění skutečného stavu zásob, a o případné rozdíly upraven základ daně.

Aktualizováno dne 31.7.2013
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zasoby.php